Voordelen van kantoor aan huis

9911425_s kantoor aan huisNet als andere ondernemers ontkomt u er niet aan: de economische crisis. Minder omzet, gelijkblijvende kosten en dus afname van de winst.

Maar voor mij zit er een kostenbesparing aan te komen. Vanaf 1 maart 2014 loopt het huurcontract van het bedrijfspand af en ik heb besloten vanaf die datum vanuit huis te gaan werken.
En wat een voordelen: vrijheid, geen reistijd, kostenbesparing, rust en een beter gezinsleven.

Een kantoor aan huis of werkruimte aan huis klinkt aantrekkelijk, maar werken vanuit huis is niet per se fiscaal voordelig. Hier zitten de nodige haken en ogen aan. De voordelen hangen samen met het feit of je een eenmanszaak of vennootschap onder firma hebt.

Maar, hoe zit het met de fiscale voordelen?
Niets is vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de fiscale voordelen met betrekking tot kantoorruimte aan huis.

Onderstaand doen wij u een uitleg geven wanneer u wel of niet kunt genieten van de fiscale voordelen wanneer u kantoorruimte of werkruimte thuis hebt. We gaan hierbij uit van de ondernemer met een eenmanszaak, vennootschap onder firma, man-vrouw-firma of een zzp-er.

Om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor fiscale voordelen bij kantoorruimte of werkruimte aan huis zijn de volgende onderstaande zaken van belang:
a. er is sprake van kantoorruimte of werkruimte in eigen woning zonder aparte ingang
b. er is sprake van kantoorruimte of werkruimte met een eigen (zelfstandige) ingang
(inclusief de aanwezigheid van eigen sanitair)

a. Kantoorruimte of werkruimte eigen woning, woonboot of woonwagen zonder aparte ingang
In dit geval gelden de volgende regels:
1. De gehele kantoorruimte of werkruimte behoort tot de eigen woning (box I)
2. De hypotheekrente eigen woning is volledig aftrekbaar in box I
3. De kosten van de werkruimte kunt u niet aftrekken als bedrijfskosten maar zijn privé opnames.
Tot deze kosten behoren: energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering,
kosten aanschaf lamp, bureau en kast.

b.Kantoorruimte of werkruimte met een eigen (zelfstandige) ingang
(inclusief aanwezigheid van eigen sanitair)
Dit kan zijn: 1. de gehele verdieping van een huis met een eigen ingang
2. werkruimte die losstaat van de woning (verbouwde garage)

Nu zult u denken dat wanneer u een aparte ingang heeft naar uw kantoorruimte of wanneer er sprake is van werkruimte die losstaat van de woning dat u nu wel de energiekosten en inrichtingskosten kantoorruimte of werkruimte kunt aftrekken als bedrijfskosten. Maar dat is niet waar!!
Naast de zelfstandigheidseis moet u ook nog aan de inkomenseis voldoen

Bij de inkomenseis maken we onderscheid tussen de onderstaande twee situaties:

1. U heeft behalve thuis ook nog kantoorruimte of werkruimte buitenshuis
In dit geval moet minimaal 70% van het totaalbedrag aan winst, loon en opbrengst in de kantoorruimte
of werkruimte thuis zijn verdiend. Als u bijvoorbeeld tot 1 september een baan had buitenshuis en u
begint vanaf 1 september vanuit uw zelfstandige kantoorruimte vanuit huis te werken dan voldoet u
niet aan de inkomenseis.

2. U hebt alleen werkruimte thuis
Om ook aan de inkomenseis te voldoen moet in deze situatie minimaal 30% hebben verdiend vanuit uw
werkruimte of kantoorruimte thuis en in totaal minimaal 70% in of vanuit uw werkruimte of kantoorruimte
thuis. Dit is het geval wanneer u op een dag uw klanten bezoekt. Dit kunnen zowel nieuwe als bestaande
klanten zijn.

U voldoet zowel aan de zelfstandigheidseis als aan de inkomenseis.
Wat aftrekbaar is hangt af of u een eigen woning hebt of een huurwoning.

1. Aftrekbare kosten bij eigen woning
Wanneer zowel aan de zelfstandigheid van de werkruimte of kantoorruimte als aan de inkomenseis is voldaan dan behoort uw werkruimte of kantoorruimte niet langer tot de eigen woning en dus niet in box I.
Dit wil zeggen dat een deel van de hypotheekrente die betrekking heeft op kantoorruimte of werkruimte niet aftrekbaar is in box I. Afhankelijk van de m2 kantoorruimte wordt een bepaalde % van de WOZ-waarde van de eigen woning belast in box III tegen een rendement van 4%.Dit rendement wordt dan belast met 30%.
Tegelijkertijd mag u 4% van de WOZ-waarde ten laste van de winst brengen en aanmerken als bedrijfskosten.

We zullen dit toelichten met een onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld:

WOZ-waarde eigen woning € 200.000,-
Totaal m3 eigen woning 300 m3
Totaal m3 kantoorruimte 60m3

Antwoord:

Belast in box III: 4% van € 200.000,- x (60 m3/ 300 m3)= € 1.600,-
Aftrekbaar als bedrijfskosten inzake kosten kantoorruimte van de winst: € 1.600,-
Daarnaast kunt u ook nog een deel van de energiekosten aanmerken als bedrijfskosten

Aftrekbare kosten bij huurwoning
Wanneer u een huurwoning hebt waarvan u een deel ervan als kantoorruimte of werkruimte gebruikt dan mag ook een evenredig deel van de huur als bedrijfskosten worden aangemerkt. Daarnaast mag u ook een deel van de energiekosten als bedrijfskosten worden aangemerkt.

 
Categorie Financieel Advies