15560041_s content managementEr is een aantal gebruikers van sociale media dat zichzelf 'expert' of zelfs 'goeroe' noemt. Op de ruim 200 miljoen profielen komt het woord 'expert' in ruim 1% voor en de woorden 'guru' of 'goeroe' in 1‰.  Nu zal het mij eerlijk gezegd een zorg zijn van welke titel of kwalificatie iemand zich wil bedienen, maar verwacht niet van mij dat ik daaraan een bepaalde geloofwaardigheid toeken. Telling is not selling!

Geloofwaardigheid bij content management
Het kan best zijn dat de zelfverklaarde experts ook werkelijk experts zijn op hun vakgebied, maar om dat nu van uzelf te zeggen komt niet geloofwaardig over; evenmin als de kwalificaties die op websites te lezen zijn waarin men verklaard de beste te zijn op het vakgebied, de beste service geeft en de hoogste kwaliteit. Allemaal ongeloofwaardige kwalificaties. Uit diverse publicaties blijkt, dat 3 van de 4 consumenten van producten en diensten vinden dat de kwalificaties sterk overdreven zijn en dat slechts 2,8% van de consumenten aangeeft dat de kwalificaties kloppen; 2,8%!  Als dit het geval is met consumenten, zal dit waarschijnlijk ook het geval zijn in de B2B want, zowel B2C als B2B is eigenlijk niets anders dan H2H (Human to human!)

De vraag is dus waarom de zelfbenoemde goeroes en experts zichzelf, ondanks de genoemde cijfers, zichzelf toch zo blijven noemen?

Vertrouwen is de sleutel
Zakendoen, actief en geloofwaardig zijn in het maatschappelijk verkeer valt of staat bij het woord 'vertrouwen'. Als dat er niet (meer) is zal men nooit een succes van zichzelf, een organisatie of politieke groepering kunnen maken. Politici, ondernemers, banken, verzekeringsmaatschappijen, journalisten en ga zo nog maar even door, liggen de laatste jaren regelmatig onder vuur omdat het waarheidsgehalte van hun communicatie soms bijzonder twijfelachtig is. Neem de situatie rond minister Plassterk maar als recent voorbeeld.  Het land staat op zijn kop omdat de minister niet de waarheid zou hebben verteld en daarmee het vertrouwen van het electoraat heeft verspeeld.

Kortom, als we twijfelen aan de betrouwbaarheid van de ontvangen informatie, vertrouwen wij de brenger van die informatie niet!

Vertrouwen kweken
Nuchtere Nederlanders gebruiken regelmatig het gezegde:'Doe maar gewoon want dan doe je gek genoeg.' Nee, ik zeg niet dat u uw hoofd niet boven het maaiveld kunt uitsteken, want u mag best opvallen, maar doe dat eens op een andere manier. Een paar tips:

1. Stop ermee uzelf te bewieroken; laat dat maar aan anderen over.
- Gebruik bij Linkedin de aanbevelingen en onderschrijvingen van deskundigheid en vaardigheden.
- Controleer uw webteksten en brochures op onjuistheden of halve waarheden
- Neem geloofwaardige en controleerbare referenties op
2. Geef toe dat u niet alles weet!  Juist dat maakt u alleen maar geloofwaardiger.
3. Ken uw beperkingen en verkoop dus geen knollen voor citroenen.
4. Wees open en houd geen belangrijke informatie achter.
5. Als u kennis niet paraat hebt, geef dat toe en zeg toe het op te zoeken. Zuig niets uit uw duim!
6. Het herhalen van onzin maakt uw verhaal niet geloofwaardiger; wees kritisch op uzelf!
7. Ondersteun beweringen met feiten/cijfers en vermeldt daarvan de bron(nen).
8. 'Beter goed gestolen dan slecht zelf verzonnen' komt u vroeger of later duur te staan. Aan één
Emile Ratelband hebben we in Nederland al genoeg!
9. Er zijn steeds meer mensen die lichaamstaal goed kunnen lezen. Bedenk daarom, dat u met uw
mond kunt liegen, maar dat uw lichaam u verraadt! Als u niet liegt behoeft u ook niets te
onthouden!

 
Categorie Marketing Advies