Fun & Profit bestaat echt!

Denk je dat er een relatie is tussen medewerkers betrokkenheid en kort ziekteverzuim? Heb je je wel eens afgevraagd of betrokken mensen je bedrijf beter maken? En kwaliteit? Of wat dacht je van klant tevredenheid? Is die hoger bij betrokken medewerkers, of gelijk? Of misschien minder?

Onderstaande grafiek laat zien dat er een enorm positieve effect is op de bedrijfsvoering. Produktiviteit, klanttevredenheid en winst stijgen bij een meer betrokken medewerker. Kort ziekteverzuim, veiligheids incidenten en defecten dalen significant! En dat puur als gevolg van meer betrokken medewerkers.

het effect van betrokken medewerkers

Uit een enquete verricht bij een groot aantal europese bedrijven blijkt, dat het percentage van alle medewerkers dat zich betrokken voelt bij het bedrijf 9% is. Inderdaad. 9%. En daarmee staat Nederland ergens onderaan op de europeese schaal.  Hoe kan dat? En kunnen wij daar iets aan veranderen? Of moeten we gewoon maar accepteren dat klagen onze volksaard is?

engagement percentage Netherlands

Hoe kunnen wij de betrokkenheid van werknemers positief beïnvloeden?

Maar nu het goede nieuws….We blijken betrokkenheid van mensen wel degelijk te kunnen beinvloeden. Als we maar de juiste vragen stellen, kunnen we het tij keren. Een mogelijke sleutel ligt in het goed benutten van iemands talent.  Mensen die hun talenten elke dag gebruiken, blijken zes keer meer kans te maken om betrokken te zijn in hun werk.

Hoe vaak vragen we nou echt wat mensen hun talenten zijn? En waarvan mensen energie krijgen? Of wat ze nou echt leuk vinden om te doen?  Stel je eens voor dat we morgen die 91% van Nederland die zich nog niet betrokken voelt, de vraag stellen “Waar krijg jij energie van?”.  Wat zou er dan gebeuren?

Misschien ligt daarin wel een kans. Als we te weten kunnen komen wat ieders talenten zijn, hebben wedus ook direct invloed op betrokkenheid…. en daarmee ook de gezondheid van het bedrijf! Dus misschien is er daadwerkelijk een relatie tussen “Fun en Profit”. Misschien begint “Profit” wel met “Fun”, en niet andersom.

En dan komt de slotvraag bij me op:  wat houdt ons eigenlijk nog tegen?

 

Severin Hendrikx, Lean coach

 
Categorie Organisatie Advies