Communiceren. Wat is dat eigenlijk?

Waarom doe je het en wat bereik je er mee? Als communicatie nu gaat over de uitwisseling van informatie, dan probeer je steeds met die informatie iets over te brengen of te creëren. Je zegt bijvoorbeeld: “Ach kom gezellig bij mij zitten.” als je gezelschap wilt of “Wil je voor mij ook een kopje koffie inschenken?” als je de ander koffie ziet halen. Zo eenvoudig kan het zijn. Toch is het in de praktijk niet altijd even makkelijk om een boodschap over te brengen. Misschien zeg je “Hé, dat klopt niet.” en reageert de ander geïrriteerd. Soms begrijp je ook niet precies wat er gebeurt. Wellicht zie je een onverwachte reactie bij de ander en zeg je “Heb ik iets verkeerd gezegd?” Je probeerde immers toch te helpen? Een ongemakkelijk moment voor beiden. En hoe dan verder? Doe je er beiden het zwijgen toe en blijft het tussen jullie in staan of ga je je voor iets verontschuldigen zonder dat je precies weet waarvoor? Lastig toch?

Worden jouw woorden als kritiek opgevat dan schept dat een probleem in de relatie. Uit 20 jaar onderzoek van dr. John Gottman, professor in de psychologie en verbonden aan de Universiteit van Washington (USA), blijkt dat 94% van de relaties strandt als partners:

  1. Kritiek op elkaar hebben
  2. Zich defensief naar elkaar opstellen
  3. Zich uit de relatie terugtrekken, zwijgen en uiteindelijk
  4. Elkaar steeds meer minachten.

Als je samen wilt ondernemen is onderling vertrouwen een belangrijke voorwaarde. Daarom is dit onderzoek naar mijn mening niet alleen van belang voor intieme maar ook zakelijke relaties. Ik zie een daarin een vergelijkbare dynamiek. Zakelijk staat kritiek een vlotte samenwerking en optimale prestaties in de weg.

Kritiek staat heldere communicatie in de weg

4494516_s kritiekDaarnaast is kritiek is een inefficiënte manier van communiceren. Het spreken in verwijten heeft weinig zin en voegt geen waarde aan de communicatie toe. Zeg je tegen iemand “Hé, dat klopt niet.”, dan hoort deze makkelijk een verwijt. Dat heb je zelf misschien ook. Als je denkt dat je op de vingers wordt getikt voel je onmiddellijk weerstand. Je gaat in de verdediging en het aanbod om te helpen sla je af. Grote kans dat je je ook nog boos en schuldig voelt over die uitwisseling. Het gebruik van woorden die een verwijt inhouden, of zo geïnterpreteerd kunnen worden, zorgt voor enorme ruis in de relatie. Communicatie is alleen effectief indien de boodschap die je wilt overbrengen ook inderdaad bij de ander overkomt. Kritiek verhindert dat de ander kan horen wat je werkelijk wilt zeggen en gaat ten koste van de verbinding die je graag wilt voelen. Zo staat het zakelijk succes en een heldere communicatie in de weg.

Tip:

1. Gebruik beschrijvende taal. bv. “Ik zie dat jij een ander antwoord dan ik hebt bij die vraag?” i.p.v. “Dat klopt niet.”

2. Vermijd woorden die een oordeel over de ander inhouden. Beschrijf wat je graag wel wilt zien. Hou het positief.

3. Bedenk hoe het op de ander kan overkomen voor je wat zegt.

Zeggen wat je wilt zonder kritiek te uiten kun je leren. Uiteindelijk gaat het om het resultaat zowel voor jezelf, jouw gezin als voor het werken in een team. Als de boodschap echt overkomt schept dat onderling begrip en verbondenheid. Verbindend Communiceren dus!

Meer informatie? Kijk nu op www.govertvanginkel.nl of stuur een email aan mail@govertvanginkel.nl

© Govert van Ginkel
 
Categorie Organisatie Advies