btw bij auto'sDe rechtbank Gelderland heeft recent uitspraak gedaan in een aantal proefprocedures dat is aangespannen in verband met de btw op het privégebruik van de auto van de zaak. Het gaat in deze proefprocedures om werkgevers die geen van allen uit hun administratie kunnen afleiden hoeveel het werkelijke privégebruik is geweest. Hieronder omschrijven wij kort enkele interessante punten uit deze uitspraken. Wij gaan er van uit dat hoger beroep wordt ingesteld, dus het is afwachten of de rechter in hoger beroep hetzelfde oordeelt over de diverse punten. Wij adviseren u in ieder geval tot die tijd uw bezwaarschriften aan te houden.

Tot 1 juli 2011: btw-correctie is 12% van de bijtelling in de IB/LB

De rechter oordeelt dat een btw-correctie in het laatste tijdvak van 2011 mogelijk is, hoewel de regeling zelf al per 1 juli van datzelfde jaar is afgeschaft. Door gebruik te maken van deze regeling en de btw tijdens het jaar volledig af te trekken, heeft de werkgever er impliciet mee ingestemd dat deze regeling van toepassing is.

De btw-correctie in verband met het privégebruik door het personeel wordt niet beperkt tot de btw die afgedragen is over de eigen bijdrage van het desbetreffende personeelslid. De aftrekbeperking waarbij de btw uit de eigen bijdrage in mindering wordt gebracht is niet in strijd met de Zesde Richtlijn, aldus de rechter. Mocht de werkgever vinden dat hij hierdoor teveel btw heeft betaald, dan moet hij dat nader onderbouwen. Hoewel een sluitende kilometeradministratie niet nodig is, vindt de rechter de door de werkgever overgelegde raming van het privégebruik niet afdoende. Deze raming is gebaseerd op de jaarlijkse brandstofkosten, de gemiddelde brandstofprijs en het gemiddelde brandstofverbruik. Mogelijk maakt een andere onderbouwing meer kans bij de rechter.

Vanaf 1 juli 2011: btw dienst van 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm

Vanaf 1 juli 2011 is een btw dienst van 2,7% van toepassing (te vinden in artikel 4 lid 2 Wet OB). Hoewel de werkgever in deze procedure stelt dat dit nieuwe forfait ook leidt tot een te hoge terugbetaling aan de Belastingdienst, vindt de rechter dit niet voldoende onderbouwd door de raming van de brandstofkosten.

Daarnaast is het de vraag of het rechtvaardig is om 2,7% btw te rekenen over de bpm (normaliter wordt geen btw berekend over de bpm) en komt aan de orde of er voor tweedehands auto’s niet een lager percentage zou moeten gelden. Ook hier vangen de werkgevers nul op hun rekest. De rechter geeft ook hier aan dat men, door te kiezen voor deze regeling, de gevolgen daarvan aanvaardt.

Ook het formele recht komt aan de orde. Is de regeling niet in strijd met het Europese recht, en mocht de eind december gepubliceerde regel wel met terugwerkende kracht worden toegepast? De rechter oordeelt dat er in feite geen terugwerkende kracht is geweest. Het onderliggende wetsartikel bestaat namelijk al enkele jaren, maar is slechts tijdelijk terzijde geschoven. Europeesrechterlijk kan de regeling ook door de beugel. Het is redelijk dat men hierdoor misbruik van de btw aftrek wil voorkomen. Bovendien is deze regeling niet bovenmatig omdat de hierin genoemde ‘normale waarde’ gemaximeerd wordt tot het bedrag dat de werknemer op de markt zou moeten betalen voor het privégebruik van zijn zakelijke auto.

Winst voor belastingplichtige is dat een gehuurde auto (bijvoorbeeld operational lease) niet onder de 2,7% regeling valt. Zowel artikel 4 lid 2 onder a als artikel 4 lid 2 onder b is niet van toepassing. De rechter haalt hierbij het Renate Enkler-arrest van stal, dat volgens de rechter ziet op het voorkomen dat via de zaak aangeschafte goederen btw-vrij aan de zaak onttrokken worden voor privédoeleinden. Btw-specialisten betwijfelen echter of dit arrest wel van toepassing is in deze situatie. Desondanks is ook bij een gehuurde auto de btw niet volledig aftrekbaar. Op grond van artikel 15 lid 1 wordt deze btw aftrek namelijk ook beperkt tot het zakelijke deel.

We wachten af wat het oordeel van de rechter in hoger beroep is. Uiteraard houden wij u via deze website op de hoogte.

Auteur: mr. H.A. Elbert

 
Categorie Financieel Advies