Bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag wordt de aanvraag beoordeeld op vier punten:

 1. Ondernemer:
  12308410_s, financieringsaanvraagHierbij wordt er gekeken naar de ervaring van de ondernemer in zijn toekomstige branche. Helaas komt het nog steeds voor dat een starter het roer geheel wil omgooien en totaal geen ervaring heeft in de branche waarin hij / zij wil starten. Praktijk wijst uit dat het dan erg lastig gaat worden. Tevens zal er worden gekeken of de benodigde ondernemersvaardigheden aanwezig zijn zoals commercieel inzicht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen etc.
  Dit kan onderbouwd worden door de opgedane ervaring of bijvoorbeeld een ondernemerstest. Via de site test2know.nl kan een gratis test worden gedaan, waarin inzicht wordt verkregen in de benodigde eigenschappen.
 2. Onderneming:
  Bepaalde branches liggen zeer gevoelig bij de banken zoals bijvoorbeeld horeca en bouw. Verder wordt hierbij gekeken naar de totale markt, doelgroep en de gehele marketingmix.
 3. Solvabiliteit:
  Hoe groot is de eigen inbreng van de toekomstig ondernemer ten opzichte van het vreemd vermogen.
  Banken hanteren hiervoor maatstaven van 25 a 30%.
  De overheid heeft hiervoor wel de regeling bsk in het leven geroepen, maar vanwege de "papierwinkel" zijn banken zeer terughoudend in het gebruik hiervan. Zelf zullen ze deze mogelijkheid dan ook niet zo snel aanbrengen.
 4. Liquiditeit:
  Is er voldoende ruimte om de toekomstige financiering af te lossen of in te perken? Hierbij wordt er met name gekeken naar de hardheid van de orders. Hoe concreet is de prognose opgesteld en zijn er al klanten voordat de onderneming start.
  Hierbij is een goed marktonderzoek dus van essentieel belang.

Niet alleen banken beoordelen op deze pijlers maar ook bijvoorbeeld microfinanciering beoordeeld hierop.

Mocht u de haalbaarheid van uw financieringsaanvraag willen checken?
Neem dan contact op met de Goede zaak.

 
Categorie Organisatie Advies