Hoe voorkom je als ondernemer dat je in betalingsproblemen komt? We leven in een moeilijke tijd. Financieel gaat het ons niet allemaal voor de wind. Inkomsten blijven achter, kosten lopen op. Hierdoor raken veel bedrijven in de problemen. Betalingsproblemen of erger nog, faillissement.

Wat kan je doen?

Maatregelen zijn nodig en veelal wordt dan het bezuinigingsinstrument gekozen. De omzet verhogen is moeilijk, dus wordt er bezuinigd op de kosten. Vaak op personeelskosten, want dit is vaak de grootste kostenpost. En op vaste lasten kan niet bezuinigd worden. Snijden in de kosten kan een goed middel zijn, want er zijn altijd wel overbodige kosten die wel wat minder kunnen. Maar je kan ook in een neerwaartse spiraal terecht komen. En het is altijd achteraf, want je bent bezig een slechte periode om te buigen. Bovendien gaat er veel energie in zitten. Energie die je niet meer kunt gebruiken voor een positieve bedrijfsvoering. En omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen kun je beter zorgen dat het niet zover komt.

Is er dan een manier om dit te voorkomen? Jawel, die is er. En die manier heet: liquiditeitsprognose. En liquiditeit is niks anders dan geld. Je maakt dus een prognose hoeveel geld je in de toekomst te besteden hebt. Hierdoor weet je van te voren wanneer je een geldkrapte of een geldoverschot hebt. En dan kun je ook tijdig een plan maken hoe je een verwacht probleem kunt oplossen. Dit geeft rust in je bedrijf. En dat is belangrijk.

Hoe maak je een liquiditeitsprognose?

5967560_s, betalingsproblemenDit doe je op basis van ervaringen uit het verleden. Maak een lijstje van de kosten. De vaste lasten zijn bekend. Ook eventuele personeelskosten zijn ook bekend. En de variabele kosten bepaal je op basis van het verleden. Op die manier heb je al een goed inzicht in je uitgaven.

Bedenk wel, het gaat om een prognose van je uitgaven en niet van je kosten. Dit betekent:

  • dat je de bedragen inclusief BTW neemt en
  • de BTW op aangiften ook meeneemt in de prognose evenals
  • de eventuele aflossingen van leningen en privĂ©-opnamen en denk eraan,
  • ook de te verwachten omzetten neem je inclusief BTW.

Je kunt het beste een prognose per maand maken. Begin met het beginsaldo van de bank van een jaar of een bepaalde periode. Daar tel je bij de verwachte inkomsten van die maand en je trek af de verwachte uitgeven van die maand. Zo krijg je een verwacht eindsaldo van die maand. Dit is het beginsaldo van de volgende maand.

Dan begin je weer met de inkomsten en de uitgaven. Zo krijg je een goed beeld van de geldbehoefte in de verschillende maanden. Je weet in welke maanden een tekort wordt verwacht en in welke maanden een overschot wordt verwacht.

Op die manier kun je je beleid hierop aanpassen. En dus voorkom je dat je in de problemen komt. En je kunt eventueel van te voren met je bank of met je accountant overleggen wanneer je verwacht dat je een extra kredietbehoefte hebt.

Want met je liquiditeitsprognose heb je een goed instrument in handen voor een goed gesprek. Je straalt vertrouwen uit en dat is altijd goed. Als je niet precies weet of je het goed doet en of je niet dingen vergeet, overleg dan met je accountant of adviseur. Hij kan je helpen om een goede liquiditeitsprognose te maken.

 
Categorie Financieel Advies