Het stijgt gestaag: het aantal online programma’s waarin kennis gedeeld wordt, de e-mailcourses, de trainingen via webinars of virtual classrooms en het aantal trainingen waarbij in meer of mindere mate gebruik gemaakt wordt van ICT-toepassingen.

Als traditioneel trainer of docent heb je opleidingen gevolgd. Je hebt vele uren ervaring opgedaan, en een toolbox vol technieken, tips en trucs achter de hand die je kunt inzetten bij onvoorziene gebeurtenissen.

En dan wil je, zoals zoveel trainers en coaches gebruik gaan maken van de mogelijkheden van een webinar of  virtual classroom.

Bij het geven van online trainingen in virtual classrooms heb je te maken met een aantal bijzondere omstandigheden:

Er is een fysieke afstand tussen jou en je deelnemers en als jij je daar niet bewust van bent, en niet je ‘online toolbox’ opentrekt, zie jij niet of je deelnemers misschien wel hele andere dingen aan het doen zijn.

  • Er is, tenzij jij dat faciliteert, geen interactie tussen de deelnemers onderling, terwijl interactie in traditionele lessen en trainingen vaak als grote meerwaarde wordt ervaren door deelnemers van trainingen.
  • Je hebt minder fysieke ‘ruimte’ tot je beschikking, wat een groter beroep zal doen op jouw creativiteit.
  • De ruimte die jij tot je beschikking hebt heeft te maken met een aantal technische mogelijkheden en beperkingen.
  • Als jij met een co-trainer werkt, werk je nu met een co-trainer op afstand.
  • Een dagprogramma zal online een te grote belasting zijn voor jouw deelnemers, je programma zal er anders uit gaan zien.
  • Aan trainingsmateriaal voor een online training moet je andere eisen stellen dan aan materiaal voor een traditionele training, het zal in grote mate moeten bijdragen aan het faciliteren van betrokkenheid bij de deelnemers.
  • En, als laatste, en zeker niet onbelangrijkste van deze opsomming, je zult je als trainer moeten verdiepen in de techniek, ken je tools!

Cynthia Clay, eigenaar van NetSpeed Learning Solutions geeft in een kort filmpje een aantal speerpunten weer die van belang zijn voor online trainers:

In een verhaal dat van het scherm afspat - kijk naar de manier waarop ze speelt met haar stem, haar mimiek - hoor je Cynthia zeggen dat het wel erg gemakkelijk is om een vreselijk webinar te geven. Verveling, geen mogelijkheden om direct je vragen te stellen, geen gebruik van polls, chats of video. Vaak zien we de presentator niet en bij het ontbreken van interactie gaan deelnemers multitasken en haken pas weer aan als ze iets horen dat de interesse opwekt.

Cynthia geeft aan dat er drie onderwerpen zijn die van groot belang zijn bij het geven van een webinar:

  • Maak gebruik van de mogelijkheid van streaming video,  waarbij je de presentator kunt zien en horen
  • Zorg dat de deelnemers elkaar leren kennen
  • En…. gebruik veel powerpoint sheets