Het aantal mensen dat werkt via een flexibel contract zal de komende jaren verder toenemen. Onderzoeksbureau TNO komt tot deze conclusie aan de hand van een onderzoek  (De toekomst van Flex) in opdracht van uitzendkoepel ABU.

De zogenaamde flexibele schil was in 2007 nog maar 20%. Afgelopen jaar steeg deze al naar 25% en volgens de onderzoekers stijgt deze in de komende zes jaar naar ruim 30%.  De inrichting van het sociale stelsel zou hierdoor beter in functie van de toenemende zzp-ers moeten plaatsvinden dan andersom. ABU waarschuwt hier voor. Ze ziet hierdoor problemen ontstaan bij onder meer pensioenen, opleidingsfaciliteiten en cao’s.

In het artikel over dit onderzoek wordt overigens met geen woord gerept over de oorzaak van deze stijging. Grote bedrijven geven liever geen vast contract meer, waardoor ze tevens de sociale functie op zich nemen, medewerkers van een vaste werkplek te voorzien. Zeker wanneer deze functies specialisten betreft die ze niet full-time nodig hebben.

moodboard RuiG s

Het blijkt beter te werken, efficiënter met name, wanneer er specialisten, zzp-ers, worden aangetrokken die excelleren in een specifieke taak. Deze specialisten verdiepen zich zodoende in die taak of dat takenpakket, waarin ze werkelijk expert zijn.

Focussen op en verdiepen in werkzaamheden die zij bij verschillende bedrijven wensen te doen. Hiervoor hoeven ze geen vast contract maar ze worden wel beloond om goed te kunnen leven. Ze nemen immers een stuk ondernemingsrisico van de bedrijven over.

ABU ziet het goed, opleidingen gaat een zzp-er zelf organiseren. Ze dragen de kosten van de opleiding en de tijdsbesteding zelf. Dit zal uiteindelijk kostprijsverhogend werken, net als de zekerheden voor de oude dag en andere sociale zekerheden. Ook deze komen ten lasten van de zzp-er.

Aspecten waarmee de gemiddelde zzp-er niet direct bezig is, of bezig wil zijn. Marktpartijen springen hier gretig op in. Dit kan op tal van manieren. Positionering in de markt als zzp specialist voor de een of andere dienst is hierbij niet ongebruikelijk.

Of hiermee steeds het gewenste resultaat wordt behaald laat ik aan iedereen zelf om te bepalen. In alle gevallen is het vaak een keuze van de zzp-er; ‘Doe ik dit wel of doe ik dit niet? Doe ik het nu of stel ik het uit?’ Vaak zou je bij dit soort beslissingen als zzp-er je oor te luister willen leggen. En waarom zou dat niet bij andere zzp-ers kunnen? Natuurlijk! Maar waar vind je die op het moment dat je ze nodig hebt?

Als zzp-er wil je gebruik kunnen maken van een ZZP Platform. Een platform bestaande uit samenwerkende zzp-ers, die hun ervaringen delen en hun kennis en kunde aanbieden.

Dit platform bestaat. Het is een platform voor én door zzp-ers. RuiG heeft zich als doel gesteld een platform te vormen waar zzp-ers met al hun vragen terecht kunnen. RuiG gaat uitgroeien tot een volledig platform van samenwerkende zzp-ers.

RuiG

Deze samenwerking wordt gevormd door het aanbod van diensten van zzp-ers te bundelen. Zo helpen en leren wij van elkaar en houden daarmee de kosten in de hand. Dat blijkt al meteen bij het aanmelden voor het RuiG platform. Dit is gratis, je vult alleen je persoonlijke ROLLEN-SCAN in. Na acceptatie krijg je de mogelijkheid om jezelf als zzp-er te profileren en kan de samenwerking beginnen.