Inleiding

Mensen ontwikkelen zich overal op dezelfde wijze. Jonge mensen, oude mensen, in het bedrijfsleven, de ambtenarij en ook in de sport. Het draait om bewustwording. Het gaat om: weten wie je bent, weten wat je wilt, en het dan ook daadwerkelijk doen in balans met de wereld om je heen. Dat het in de sport ook zo werkt, en hoe De Zwerm Groep een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van jonge ‘high potentials’, lees je in het volgende artikel.

De uitdaging

presentatie_team_2013-2014_winter

Schaatscoach Arnold van der Poel staat voor de enorme uitdaging om in een sterk wisselend team qua rijders, met een begeleiding die haar tijd verdeelt tussen het reguliere werk en het schaatsen, de schaatsers optimaal individueel te ontwikkelen. Het gaat erom de rijders snel te leren kennen en optimaal te begeleiden en te coachen.

De individuele sporter op maat ontwikkelen

basisrespons, coachingOm de individuele sporter op maat te helpen bij zijn ontwikkeling en om meer talenten te kunnen laten doorstromen naar de top heeft Arnold ons (De Zwerm Groep) gevraagd om hem te ondersteunen. Dat doen wij middels de TriMetrixprofielen (DISC gedragsstijlen, drijfveren en denkstijlen). Bovendien voeren wij gesprekken met de rijders en begeleiders over deze profielen.

Zo heeft één van de schaatsers uit de selectie een dergelijk gedragsprofiel gemaakt en vervolgens met ons besproken. De rijder had een sterk verschil in zijn natuurlijke, basisgedragsstijl en zijn aangepaste, responsgedragsstijl. Dit verschil zorgde ervoor dat de rijder energie stopte in ander gedrag. Het ontnam hem energie waardoor het focussen op trainingen en wedstrijden moeizaam verliep. Door energie te verspillen als topschaatser aan dit soort zaken, heb je de wedstrijd al verloren voordat je aan de start verschijnt. Deze bewustwording, bij rijder en begeleiding, had positieve effecten op de schaatsprestaties.

Hierna hebben nog zes schaatsers plus twee coaches een TriMetrixprofiel gemaakt. Arnold had talentvolle schaatsers geselecteerd die fysiek gezien de top konden halen, echter mentaal was er een barrière die geslecht moest worden.

Voor elke schaatser hebben wij met Arnold de barrières opgespoord en vervolgens ontwikkelpunten en acties benoemd om deze te slechten. Eén zo’n barrière voor een rijdster was de combinatie van sterk empathisch vermogen (denkstijl), esthetisch gedreven, een sterke overtuiging om anderen te helpen en met een introverte gedragsstijl. Ze voelde elke spanning in het team en wilde iedereen helpen. Zelf had ze moeite met presteren als de spanningen in het team niet werden besproken, dat bracht haar uit balans.

Aangezien zij zelf introvert was, werd het ook niet door haar benoemd. En aangezien de begeleiders minder empathisch en esthetisch waren dan deze rijdster, werden bepaalde spanningen niet opgevangen of niet als storend ervaren. Kortom, hier werden meerdere talenten niet benut. Het schaatstalent presteerde minder omdat ze uit balans werd gebracht door spanningen in het team. En haar talent om spanningen op te vangen en te benoemen werd niet benut, ingezet of verder ontwikkeld. Simpelweg, het team, rijdster en begeleiders, waren zich niet bewust van deze vaardigheden.

Arnold zegt hierover: “Uit de gesprekken met Peter en de rijders, naar aanleiding van de TriMetrixprofielen, kwamen handvatten om de sporters beter te begeleiden en te ondersteunen. De bewustwording bij de sporters en de begeleiders van hun sterke en zwakke punten zorgde ervoor dat schaatsers zich verder konden ontwikkelen. Elementen die een storende factor waren op de focus tijdens trainingen en wedstrijden konden voortaan vermeden worden. Het rendement van de trainingen ging omhoog en daardoor ook de resultaten in de wedstrijden. Na het maken van de profielen en de gesprekken hierover hebben de rijders en rijdsters zich geplaatst voor de Universiade (OS voor studenten), Wereldbekerwedstrijden en EK en WK allround. De expertise van Peter en het gebruik van TriMetrix geven een objectieve blauwdruk van de sporter en gaat dieper in op de mens achter de sporter.”

Vijf stappen op weg naar top coaching en top prestaties

Deze positieve, doch incidentele, ervaringen in het gewest hebben ons doen besluiten een project te starten: Coaching schaatstalent – project ideale topschaatser. Een project waarin de talenten, gedurende drie seizoenen, 5 stappen zetten om te komen tot optimale mentale begeleiding voor schaatstalenten en voor betere prestaties:

  • Benchmark: ‘ideaal’ profiel van een topschaatser
  • TriMetrixprofielen maken, bespreken en delen met individuele sporters en begeleiders
  • Identificeren van krachten en valkuilen van individuele sporter, begeleider en team
  • Bewustwording creëren aan de hand van concrete situaties
  • Evalueren afgelopen seizoen

NB: een uitgebreide behandeling van bovengenoemde punten vindt u hier.

Het doel van het project is om uiteindelijk 2 schaatsers per seizoen naar de top te brengen. In september 2013 zijn we gestart met het project. Gedurende de drie seizoenen gaat het team van begeleiders en rijders deelnemen aan bovenstaande stappen. We gebruiken een door ons ontwikkeld ideaalbeeld als referentieprofiel, om te bepalen hoe een individuele schaatser het beste te coachen en te trainen is, uitgaande van de verschillen ten opzichte van de ‘ideale’ topschaatser.

De schaatser centraal is het motto. Om deze ambitie te vervullen verwachten wij 27 schaatsers en 5 coaches te TriMetrixen en te verwerken in ons beeld van de ‘ideale topschaatser’.

DZG_dontpanic

Tot slot

Bovenstaande case uit de praktijk is een voorbeeld hoe De Zwerm Groep ook in de sportwereld ondersteuning biedt aan leidinggevenden, teams en organisaties. Talenten ontwikkelen en tot betere prestaties komen is een ambitie die om bewustwording en inzicht vraagt. Wilt u meer weten over bovenstaande of hoe De Zwerm Groep úw organisatie kan ondersteunen? Neem dan contact met mij op.

 
Categorie Organisatie Advies