Het aantal ZZP-ers in Nederland zal rond de 800.000 bedragen maar ga er maar van uit dat we de komende tien jaar op een verdubbeling mogen rekenen. In België mogen we op langere termijn een zelfde trend verwachten.

De crisis zal hiertoe zeker bijgedragen, dat staat buiten kijf. Toch is dit niet de enige oorzaak van de aanzienlijke groei van ‘zelfstandigen zonder personeel’ of 'freelancer' die we vroeger gewoon ‘zelfstandigen van een eenmanszaak’ noemden

De samenleving heeft haar deel in de stijging van het aantal ZZP-ers maar ook de werkgevers. Deze zijn eveneens op zoek naar meer flexibiliteit. Al denken sommigen dat deze laatste groep enkel freelancerinspeelt op de veranderingen van de arbeidsmarkt.

Werkgevers zijn blij wanneer ze een juiste ZZP-er kunnen vinden die op het gewenste tijdstip en de gewenste tijdsduur beschikbaar is. In andere gevallen zal de werkgever al snel minder blij worden. Zijn productieproces stagneert en dat is niet goed voor zijn business.

De ZZP-er die voortdurend opdrachten kan krijgen zal zich niet laten verleiden door een (vast) arbeidscontract. De flexibiliteit, afwisseling in werk, een goed inkomen (redelijk constant) bevallen dan ook goed.

We zien verschillende stromen ontstaan in de markt van arbeid. Zeker wanneer we bedenken dat er ook situaties zijn die net andersom zijn; Werkgevers die geen of weinig behoefte hebben aan de ZZP-er terwijl deze wel naarstig op zoek is naar werk. Vraag en aanbod zal uiteindelijk meer in evenwicht moeten komen om een meer harmonieuze arbeidsmarkt te verkrijgen, zoveel is wel duidelijk.

ZZP-ers kunnen niet beneden de werkelijke kostprijs blijven werken en werkgevers kunnen niet toezien dat hun arbeidsproces te makkelijk wordt verstoord.

samenwerkencirkelsHier naast zal de ZZP-er zich ook steeds bewuster worden van het feit dat hij uiteindelijk de zelfstandige is van zijn eigen eenmanszaak. Dat hij naast zijn werk als zelfstandig professional tal van andere werkzaamheden, acties en taken op zich af ziet komen. Zaken waar hij geen kaas van heeft gegeten, sterker nog, zaken waarmee hij eigenlijk niet mee bezig wenst te zijn.

Voor anderen een gat in de markt. Kijk eens om je heen en zie hoeveel ZZP-ers hun doelgroep ‘de ZZP-er’ noemen. Hoeveel mensen willen de ZZP-er maar niet al te graag helpen met al hun diensten? Voor een deel best zinnig maar hoe snel raak je gevangen in een web van het betalen voor diensten die je niet echt nodig hebt?
Een afweging die jezelf moet maken als ZZP-er. Een afweging die je ook kunt maken samen met ander ZZP-ers, Mensen in eenzelfde schuitje. Stel je voor: eerst de ervaringen van anderen beluisteren en ook hun oplossingen vernemen. Elkaar helpen, samenwerken door het uitwisselen van ervaringen. Dat zou toch mooi zijn! Bouw het samen met ons op: voeg je toe aan het RuiG Platform. Help ons en vooral jezelf.

 
Categorie Organisatie Advies