Soorten leasing

Er zijn verschillende soorten van leasing te onderscheiden, te weten; Financial Lease, Operational Lease, Equipmentlease, Shortlease en vele varianten hierop. Hieronder zal ik de kenmerken van Financial Lease verder toelichten.

Financial Lease

Financial Lease is een vorm van leasing waarbij de financieringsmaatschappij (lessor) enkel juridisch eigenaar is van het geleasete object terwijl het economisch eigendom bij aanvang van het contract overgaat op de gebruiker (lessee). De lessee loopt daarbij het risico van waardevermindering. Financial Lease is een product dat vaak wordt gebruikt voor de aanschaf van een auto, bedrijfswagen of vrachtauto.

Steeds meer ondernemers gebruiken dit product voor de aanschaf van computers, telefooncentrales, machines en andere bedrijfsmiddelen die voorzien zijn van een serienummer. Het maandbedrag is opgebouwd uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Deze worden annuïtair afgelost. In het begin van de looptijd is het rentedeel relatief hoog en aan het einde van de looptijd is het aflossingsdeel relatief hoog. De looptijd bij Financial Lease is vaak gelijk aan de economische levensduur. Bij auto's is dit meestal maximaal 60 maanden en bij machines kan dit soms langer zijn.

Bij Financial Lease is het vaak mogelijk een slottermijn te laten opnemen. Een slottermijn is een eindbetaling aan de financieringsmaatschappij waarmee ook het juridische eigendom wordt overgenomen. Een slottermijn verlaagd de maandtermijn aanzienlijk. Over dit bedrag wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Vaak wordt er van de financieringsmaatschappij een aanbetaling verwacht. In de meeste gevallen is dit de BTW. De ondernemer kan deze immers weer terugvorderen van de belastingdienst.

Kenmerken van Financial Lease:

 • Vaste maandelijkse leasetermijn gedurende de looptijd (rente en afschrijving).
 • Geen kilometer beperking.
 • Mogelijkheid tot het verlagen van de  leasetermijn met het inbouwen van een reële restwaarde (slottermijn).
 • 100% financiering van het voertuig zowel nieuw als gebruikt (exclusief BTW).
 • Fiscaal voordeel: rente en investeringsaftrek mogelijk.
 • U bent economisch eigenaar, het voertuig staat op uw balans.
 • Investeren zonder liquiditeitsverlies.
 • U heeft recht op terugvordering van de BTW over de aanschafprijs van het voertuig.
 • Looptijd zelf te bepalen (van 12 tot maximaal 72 maanden), langere looptijd betekent een lagere leasetermijn.
 • Acceptatie zonder jaarcijfers mogelijk dus ook voor startende ondernemers.
 • Na betaling van de laatste maandtermijn inclusief eventuele slottermijn gaat ook het juridische eigendom over op de lessee.

Kortom, Financial Lease is een gunstig instrument voor ondernemers die hun liquiditeiten willen aanwenden voor de groei van hun bedrijf maar toch willen investeren in bedrijfsmiddelen. Daarbij komt dat doordat het geleasete bedrijfsmiddel op de balans van de onderneming staat de betaalde rente en afschrijving verrekend kunnen worden.

Meer informatie over leasing vindt u hier of direct een offerte aanvragen doet u hier.

 
Categorie Financieel Advies