Om een bedrijf financieel goed te laten functioneren zijn er een aantal zaken die een ondernemer zelf in de hand heeft. Het is niet alleen maar de economische toestand in het land of in de wereld waar een onderneming van afhankelijk is. Een ondernemer heeft wel degelijk zelf een aantal zaken zelf in de hand. Er zijn altijd bedrijven die het goed doen, ondanks een crisis. Eerder schreef ik al over een goed debiteurenbeheer. De klant moet zorgen voor de inkomsten, dus zorg dat die inkomsten ook binnen komen. En er was ook nog de liquiditeitsplanning. Vooruit kijken hoe de geldstromen lopen. Dan is er nu het budgetteren.

Wat is budgetteren

Budgetteren is een inschatting maken van de omzet en de kosten. En dit goed op elkaar afstemmen zodat er een positief resultaat in de boeken komt. Als je dit goed doet kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Je weet van te voren precies wat je uit mag geven aan bepaalde kosten. Vaak wordt er aan het eind van een jaar een budget gemaakt voor het komende jaar.

Hoe gaan we te werk

Een budget moet natuurlijk realistisch zijn. Anders heeft het geen zin. Ervaringscijfers uit voorgaande jaren zijn een belangrijk hulpmiddel. En als je de omzet wilt verhogen het volgende jaar, maak een plan hoe je dat kunt realiseren. Daarna kun je de kosten hierop afstemmen zodat je onderaan de streep een positief resultaat overhoudt. Veel variabele kosten hangen met elkaar samen of zijn gerelateerd aan de omzet. Vaste kosten zijn uiteraard vast. Bij grotere bedrijven kunnen de verschillende afdelingen elk hun eigen budget maken. De financiële afdeling kan het dan op elkaar afstemmen. Let er dan bijvoorbeeld op dat de verkoopafdeling niet een te rooskleurige begroting heeft gemaakt. Realisme is belangrijk. Een budget maken wat niet te realiseren is heeft geen zin. Ook de adviseur of accountant kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Controle

Nadat het budget is gemaakt is het natuurlijk van groot belang dit regelmatig te controleren. Het liefst maken we elke maand een overzicht van de werkelijkheid vs het budget. Als er in een maand een grote afwijking is van het budget moeten we dit analyseren hoe dit komt. Eventueel moet het budget bijgesteld worden. Als de omzet tegenvalt dan moeten sommige kosten ook worden aangepast. Of er moet een bepaalde actie worden ondernomen om de omzet weer bij te stellen. De vinger aan de pols houden is belangrijk. Het geeft je ook inzicht in de cijfers.

Maar in plaats van je budget aan te passen aan de werkelijke cijfers kun je ook van je budget een taakstelling maken. De werkelijke cijfers aanpassen aan je begroting. Je wilt in je begroting een bepaalde omzet halen en daarbij een bepaalde winst. Zorg er dan ook voor dat je die omzet haalt. Als je maandelijks de cijfers controleert weet je precies wanneer je actie moet ondernemen. Een ondernemer moet natuurlijk niet alleen maar tevreden zijn met wat ie heeft, maar moet altijd beter willen worden. En achteraf constateren dat het eigenlijk anders had gemoeten is altijd jammer.

Door goed te budgetteren en door daarna de vinger aan de pols te houden kun je dus een positieve bijdrage leveren aan je onderneming. Dit geldt voor zowel het MKB als voor de ZZP’er.

 
Categorie Financieel Advies