GoudenideeDe meeste startende ondernemers hebben een gouden idee en ze zijn er van overtuigd dat ze met dat idee geld gaan verdienen. En toch is niet elke beginnende ondernemer succesvol.
Cijfers laten zien dat veel starters al binnen een jaar afhaken en dat na drie jaar de helft stopt met zijn bedrijf. Dat is toch gek eigenlijk, en zonde, als je bedenkt dat iedereen enthousiast aan de slag is gegaan met zijn of haar gouden idee. Waar gaat het vaak mis?

De vertaling van het gouden idee naar een succesvol bedrijfsidee maakt in de praktijk het verschil.
Enthousiasme en zelfvertrouwen zijn erg belangrijk als je ondernemer bent. Een absolute voorwaarde voor succes is dat je zelf overtuigd bent van je dienst of product. Maar zelfs een gouden idee is geen garantie voor een succesvol bedrijf.
Een succesvol bedrijfsidee is veel meer dan simpelweg het product of de dienst dat je wilt verkopen. Het is een concept met alle belangrijke ingrediënten.

Een succesvol bedrijfsconcept beschrijft je specifieke klant.
Het blijkt vaak moeilijk voor een ondernemer om te kiezen voor een specifieke doelgroep of klant. Het gaat er niet om dat niet iedereen jouw product mag kopen, of jou mag inhuren als professional. Natuurlijk mag dat!
Het gaat er om dat je je richt op de klanten voor wie jouw product of dienst een “must-have” is. Want je product actief verkopen aan degene voor wie het is bedoeld gaat een stuk gemakkelijker en levert meer op.

Een succesvol bedrijfsconcept gaat uit van de behoefte van de specifieke klant.
De specifieke klant voor wie jouw aanbod een “must-have” is heeft een behoefte waar jouw product in voorziet. Of een probleem dat jij kunt oplossen. Ga maar na, hoe vaak koop je zelf iets dat je niet echt nodig hebt? Bedenk dus heel concreet en specifiek het probleem dat je oplost voor je specifieke klant.

Een succesvol bedrijfsconcept beschrijft ook hoe je jouw specifieke klant benadert.
Ga je luidkeels verkopen op de markt of maak je gebruik van de Sociale Media? Ga je je product uitgebreid beschrijven of vertel je alleen het resultaat? Hoe je het ook doet, je wilt bij je specifieke klant verschillende gevoelens oproepen. Een gevoel van herkenning van het probleem, en een gevoel van urgentie om het op te lossen.

Een succesvol bedrijfsconcept geeft antwoord op de vraag ‘What’s in it for me?’
Een succesvol concept vertelt WAAROM je specifieke klant het product van je gaat kopen. De vraag ‘WAAROM?’ is vele malen belangrijker en doorslaggevender dan de vraag ‘WAT?’.
Klanten kopen niet omdat iets goed is, ze kopen omdat iets goed is voor henzelf. En dat moet jij ze als ondernemer vertellen! Mensen vragen zich altijd af  ‘What’s in it for me?’. En jij geeft in je marketing duidelijk antwoord op die vraag. Want alleen dan worden mensen daadwerkelijk klanten.

Een succesvol bedrijfsconcept laat zien hoe je geld gaat verdienen.
Met name startende ondernemers vergeten hier nogal eens over na te denken. Hoe je geld verdient met je product is een belangrijke keuze. Waar moet de klant voor betalen? Wat is de prijs? Maar ook: Werk je één op één of met groepen? Heb je een webshop? Wat doe je online en wat doe je live?

Ben jij klaar voor de start met je gouden idee? Maak er een succesvol bedrijfsidee van!
Een gouden idee wordt pas een écht gouden idee als het een logisch verhaal is gebaseerd op bovenstaande onderdelen. Dat logische en samenhangende verhaal wordt dan de basis van je bedrijfsconcept. Hoe sterker je verhaal, hoe sterker je bedrijfsconcept. En alleen een sterk bedrijfsconcept kan van je gouden idee een succesvol bedrijfsidee maken.

Wil jij van je gouden idee een succesvol bedrijfsidee maken? Ik kan je helpen, bijvoorbeeld met de Focus: Succesvol bedrijfsidee.

 
Categorie Organisatie Advies