20790924_s, werkgesprekVeel leidinggevenden voeren gesprekken met hun medewerkers ‘uit de losse pols’. Misschien jij ook wel? Tijdens het werkgesprek wordt de voortgang van het werk van jouw medewerker aan de orde gesteld. En daarmee ligt vrijblijvendheid op de loer. Soms is dat overigens prima! Zo kan op een gemoedelijke manier van alles aan bod komen, ook eventueel de privésituatie van jouw medewerker.

Deze werkgesprekken kan je echter ook met meer effectiviteit voeren. We onderscheiden twee methoden. De keus is aan jou, waarbij de tweede methode meer voor ervaren medewerkers geschikt is.

1. Probleemoplossende methode

Je start dit gesprek met een eenvoudige vraag: ‘Hoe gaat het naar jouw eigen mening met jouw werk?’

Wanneer een medewerker gewend is aan de methode, meldt hij of zij de positieve en negatieve punten. Vervolgens help je de medewerker met het zoeken naar oplossingen voor de problemen.

Uitgangspunt: het resultaat wordt gevormd door de kwaliteit van de oplossing en de acceptatie ervan door de medewerker. En acceptatie bereik je mede door participatie.

2. Planning en review methode

Deze methode is niet zozeer een gespreksmethode, maar een serie activiteiten waarin gezamenlijk de werksituatie wordt bewaakt.

  1. Startgesprek: je maakt samen met jouw medewerker een analyse van de functie.
  2. De medewerker maakt daarna een programma van activiteiten.
  3. Het Planningsgesprek: het programma wordt besproken waarbij de leidinggevende eventueel advies geeft.
  4. Na enkele maanden gaan de leidinggevende en de medewerk(st)er samen na wat er van het programma bereikt is en wat niet. Samen proberen ze na te gaan waarom sommige zaken niet zijn bereikt (het review gesprek).
  5. Na dit gesprek start de serie weer bij 2. De nieuwe planning wordt door de medewerker gemaakt, enz.

Centraal bij de methode staat dat de acties komen van de medewerker en dat de gesprekken regelmatig gevoerd worden. Liefst laat je de medewerker de planning schriftelijk vastleggen.

Deze methode kan alleen worden toegepast wanneer de medewerker over informatie voor de toekomst beschikt en daarin een redelijke mate van vrijheid heeft in het indelen van het werk. Bovendien zal hij of zij redelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren.

Veel succes!

 
Categorie Organisatie Advies