De tering naar de nering

De laatste jaren waren voor veel ondernemingen geen vette jaren. Tal van maatregelen zijn er getroffen door het management om kosten in de hand te houden en verworvenheden die in de vette jaren waren verkregen werden langzamerhand weer afgebouwd. Trainingen werden minder gegeven en op reis-en verblijfskosten werd flink bezuinigd. De dikke Audi werd een Skoda Suberb. Kortom: de broekriem werd aangehaald.

Human Capital vormt de hoogste kostenpost

Op zich helemaal niets mis mee. We waren ook wel erg verwend en het ging ook allemaal erg makkelijk in tijden van de bloeiende economie. Pas echt pijnlijk is het als mensen moeten afvloeien. Kijkende naar kosten die gemaakt worden door bedrijven valt op dat de gemiddelde onderneming 70% van haar kosten maakt voor het Human Capital. Dus van elke euro die er wordt uitgegeven gaat 70 cent naar het personeel! Dus is het te begrijpen dat het saneren in het personeelsbestand weliswaar geen leuke maatregel is maar toch wel één die zoden aan de dijk zet.

Ontslag niet altijd zinvol

Toch durf ik mij hard op af te vragen of het in alle gevallen zinvol is om mensen te ontslaan! Is het niet veel beter om de top-line resultaten van de onderneming te verhogen? Hoe? Wetende dat 70% van de kosten staan voor de uitgaven aan het Human Capital is het dan niet veel effectiever om uit dit "capital" meer rendement te halen?

Daar is nog zo veel te verbeteren bij de meeste ondernemingen! Natuurlijk, dit is geen makkelijk proces. Mensen zijn vreemde wezens... Toch hebben we veel met elkaar gemeen! We willen allemaal aandacht, allemaal successen boeken, allemaal gehoord worden, erkenning krijgen voor de dingen die we doen.

Goede beoordelingssoftware kan zeer motiverend werken

beoordelingssoftware 1

De meest motiverende factor voor een mens is het doormaken van groei! Als iemand constateert dat hij/zij een persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt dan werkt dit sterk door in zijn/haar prestaties. Onderzoek toont aan dat mensen die gelukkig zijn maar liefst 16 tot 31%  meer presteren. Ze zijn minder vaak ziek en ze hebben een positieve invloed op hun omgeving.

Stelt u zich uw top-line resultaten eens voor als uw personeel zodanig gemotiveerd is dat ze meer gaan presteren. Hoe raken medewerkers dan meer gemotiveerd? Dat begint met het creëren van een goede infrastructuur waarbinnen mensen opereren. Daar komt veel bij kijken en dat hangt erg af van het soort functie, de branche waarbinnen gewerkt wordt. De mogelijkheden die er zijn. Daar daag ik u uit! Hier zijn een aantal simpele maatregelen te treffen die al direct grote impact hebben.

Een advies dat ik u wil geven is: ga over op Performance Management! Bouw een optimale prestatiecyclus.

  • Wat zijn de doelstellingen van uw onderneming?
  • Wat is de strategie?
  • Welke activiteiten en projecten gaan uw strategie ondersteunen?
  • Wat zijn de doelstellingen van de individuele medewerker die in de strategie passen?
  • Wat gaat u meten? Waar gaat u de mensen op afrekenen?
  • Manage de activiteiten en de projecten.
  • Focus alleen op zaken die volledig in de strategie passen.
  • Meet de resultaten en rapporteer de voortgang
  • Beloon de prestaties. Implementeer goede software!

Beoordelingssoftware helpt!

Begin de cyclus door goede afspraken te maken met iedere medewerker! Vraag de medewerker: wat ga jij bijdragen aan de resultaten dit jaar? Stel ambitieuze doelen en leg de lat hoog. Kom dit overeen met elkaar en leg dit vast. Laat de medewerker vervolgens zelf de bewijsvoering leveren door zaken te documenteren. Laat de medewerker aan het eind van de cyclus zichzelf beoordelen waarna de manager het doet. Het grote voordeel hierin is dat je de verantwoordelijkheid veel meer bij de individuele medewerker neer legt. Het is hiermee van een top-down gebeuren omgekeerd in en bottom-up proces. De verantwoordelijkheden zijn met elkaar gedeeld.

Wat u nodig heeft om deze manier van werken te implementeren is goede beoordelingssoftware. Hierin legt u de cyclus in vast en het programma helpt de onderneming om het proces volledig te implementeren.

Gegarandeerd meer rendement uit uw Human Capital!
 
Categorie Organisatie Advies