Vraag subsidie praktijkleren nu aan.

Niet alle ondernemers benutten deze subsidiekans. Om te voorkomen dat ondernemers subsidie mislopen plaatsen wij dit geheugensteuntje.

In het verleden kon een bedrijf, die een leerling via Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) of Beroepsopleidende Leerweg (BOL) in dienst had, de subsidie beroepspraktijkvorming direct in mindering brengen op de Loonheffing. Per 1 januari 2014 is deze subsidie vervangen door de subsidie praktijkleren. Hiermee is ook de aanvraagprocedure gewijzigd.

Vanaf 2 juni 2014 is het aanvraagformulier subsidie praktijkleren beschikbaar en u heeft nog tot 15 september 2014 17.00 uur de tijd om deze in te dienen!

De Subsidieregeling

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. Deze regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Voorwaarden subsidie

  • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft.
  • Opleidingsbedrijven die ook erkend leerbedrijf zijn in de sector Techniek kunnen in 2014 éénmalig ook een deelaanvraag over de eerste 13 weken van 2014 indienen.
  • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
  • De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
  • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

Digitaal indienen

Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningsmiddel nodig, dit is een digitale toegangssleutel van de overheid. U heeft een eHerkenning niveau 1 nodig. Deze aanvraag neemt 1 tot 7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het e-loket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan!

http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket

Heeft u geen tijd om dit zelf te regelen, maar wilt u wel gebruik maken van de subsidieregeling? H&vZ Administratieve Dienstverlening regelt het graag voor u!


Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Subsidieregeling praktijkleren: http://www.rvo.nl


 
 
Categorie Financieel Advies