Operational Lease of Financial Lease?

Bij lease moet onderscheid worden gemaakt tussen Financial Lease en Operational Lease. Financial Lease lijkt op Operational Lease, er zijn echter een paar belangrijke verschillen tussen beide. Hierna wordt het verschil tussen Financial Lease en Operational Lease voor u uitgelegd.

Financial Lease: Hoe werkt Financial Lease?

Bij Financial Lease wordt het aankoopbedrag van het gekochte (bv. een auto of bedrijfsmiddel) voorgeschoten door de financieringsmaatschappij. Hierdoor is het mogelijk om over het gekochte te beschikken zonder eerst het aankoopbedrag bijeen te sparen. Via een maandelijks bedrag (rente en aflossing) wordt de aankoopsom geheel of gedeeltelijk terug betaald. Gedurende de leaseperiode wordt u dus nog geen eigenaar van het gekochte. Het eigendom gaat pas over als aan het eind van de leasetermijn het aankoopbedrag is afbetaald. Indien nog niet het gehele aankoopbedrag is afgelost kan het gekochte vaak tegen een al dan niet vooraf vastgestelde slottermijn worden overgenomen. Financial Lease is daarom het best te vergelijken met Huurkoop. Bij Financial Lease bent u als klant (lessee) economisch eigenaar van het object. U dient dus zelf zorg te dragen voor verzekering en onderhoud van het object.

Voordelen van Financial Lease

 • vaste maandelijkse termijn gedurende de leaseperiode
 • 100% financiering, geen aantasting van uw liquiditeit
 • geen kilometerbeperking
 • mogelijkheid tot verlagen van de maandtermijn door gebruik te     maken van een slottermijn
 • fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek mogelijk
 • u bent economisch eigenaar, het object staat op uw balans
 • acceptatie zonder jaarcijfers mogelijk, dus ook voor startende ondernemers.

Operational Lease: Hoe werkt Operational Lease?

Bij Operational Lease wordt het aankoopbedrag eveneens voorgeschoten door de financieringsmaatschappij. Ook hier betaalt u maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. Daarnaast betaalt u echter ook nog een bedrag voor onderhoud, verzekering en eventuele andere kosten van het gekochte. Operational Lease komt met name veel voor bij grote wagenparken. De leasemaatschappij blijft volledig eigenaar van de auto en de lessee betaalt maandelijks een vast bedrag om alle kosten te dekken. Operational Lease is het best te vergelijken met huren.

Voordelen van Operational Lease:

 • onderhoud en reparatie komen niet voor eigen rekening
 • u loopt geen restwaarderisico
 • mogelijkheid tot koopoptie
 • 100% financiering van het object

Wilt u weten welke vorm van leasing u het beste kunt kiezen in uw situatie? Neem dan contact op met BizzLease via 030-320 0242 of info@bizzlease.nl. Of check onze website: www.bizzlease.nl

 
Categorie Financieel Advies