Heeft u wel eens gehoord van storytelling? Vast wel. Want volgens een onderzoek van Berenschot kwam storytelling afgelopen jaar met stip binnen in de top vijf van marketingtrends. En dat is niet zo raar. Verhalen inspireren, motiveren, maken duidelMarketing-trends-001ijk en zorgen voor een aha-erlebnis die mensen aanzet om hun eigen verhaal te vertellen. Ze leveren een schat aan informatie. Verhalen geven ook prachtig inzicht in wat mensen bezighoudt en hoe ze zin geven aan wat ze doen. Bovendien zijn verhalen van grote waarde om mensen te motiveren en richting te geven, om zin te geven, om emoties op te roepen of concreet te maken wat abstract is. Verhalen kunnen een basis vormen voor individuele trainingen of voor bedrijfsbrede verander- en leerprocessen.

Soms klein, soms groot
Vijf jaar geleden kwam storytelling op mijn pad. Ik ben gaan lezen en ik ben er vrijwel meteen mee aan de slag gegaan. Nu, vijf jaar later, leer ik nog steeds. Ik ben nog geen organisatie of bedrijf tegengekomen waarin je niet in de één of andere vorm verhalen doeltreffend kunt inzetten. Soms heel klein, een tekstje over de ‘why’ van een bedrijf voor op de website bijvoorbeeld, soms heel groot, om richting te geven en rust te creëren bij fusies of reorganisaties. Maar altijd zijn er mogelijkheden.

25281774_xxlAltijd de moeite waard
Niet dat storytelling altijd dé oplossing is. Natuurlijk niet. Niets is de oplossing voor alles. Maar het is wel een feit dat verhalen door de eeuwen veel betekend hebben voor de mensheid. Denk maar aan de vele mythen en sagen en bijbelverhalen. Het mooie van al die verhalen, ook de corporate stories, de visieverhalen, de merkverhalen en alle andere soort verhalen is dat ze vaste elementen hebben. Daar kun je gebruik maken als je met kracht een verhaal onder de aandacht wilt brengen. En nog mooier is dat eigenlijk elk verhaal, en zeker de verhalen van uw klanten en medewerkers, een cadeautje is. Want niet alleen de verpakking, het verhaal zelf, is mooi. Ook wat er in zit, de boodschap, is altijd de moeite waard.

Those who tell the stories, rule the world.
(Hopi American Indian Proverb)
 
Categorie Marketing Advies