storytellingFusies, reorganisaties, koerswijzigingen, overnames, ze zijn aan de orde van de dag. Werken in een bedrijf betekent meer dan ooit dat je ontzettend flexibel moet zijn. Raar dus, dat flexibiliteit ook verwacht wordt van mensen, maar nauwelijks wordt gefaciliteerd. En flexibiliteit is, net als communicatie nog maar al te vaak, vooral een kwestie van eenrichtingsverkeer: van ‘boven’ naar ‘beneden’.
En terwijl je zo flexibel moet zijn terwijl je bedrijf en de wereld eromheen voortdurend in beweging zijn, moet ook nog altijd weer de blik vooruit, moeten de neuzen dezelfde kant op. Maar dat is mooi gezegd. Want wat als de zorgen en de emoties die je hebt, geen aandacht krijgen? Die laat je echt niet achter je zodra je aan het werk gaat.

Uit een onderzoek van Integron* (Integron_Energie2013 (2)) uit 2013 blijkt dat Nederland op halve kracht werkt. Dit betekent dat ruim de helft (51%) van de menselijke energie in organisaties niet volledig wordt benut of verloren gaat. Ruim de helft!

Niet voor niets besloot ik twaalf jaar voor mezelf te beginnen. Ik had het helemaal gehad met de manier waarop er in veel organisaties en bedrijven omgesprongen wordt met mensen. Nog altijd ben ik heel erg blij met die beslissing. Dat betekent echter niet dat ik me verre houd van wat er nog steeds, en misschien nog wel meer, binnen bedrijven en organisaties met mensen gebeurt. Het is juist mijn ‘why’ geworden, mijn drive, om bedrijven te helpen menselijker én effectiever te worden. Het instrument dat ik daarbij inzet is storytelling.

Bijvoorbeeld door bedrijven te helpen om, samen met hun medewerkers, vast te stellen waartoe zij ‘op aarde zijn’. Dat sluit helemaal aan bij één van de conclusies uit het Integron-onderzoek:
Meer aandacht voor de betekenis van de organisatie en het werk: wat is de diepere bedoeling of het ‘hoger doel’ achter de activiteiten die we verrichten? Waarom is het belangrijk dat we doen wat we doen? Het gaat hierbij niet om een clichématig ´mission statement’, maar een authentiek en inspirerend verhaal dat aangeeft waarom de organisatie bestaat en welke bijdrage zij aan belanghebbenden en samenleving biedt.

Zo’n verhaal maak ik met bedrijven. Maar dan niet met het management alleen. Bij een verhaal dat echt richting kan geven én gedragen wordt is een belangrijke rol weggelegd voor de medewerkers. Dat alleen al motiveert en inspireert. Zeker bij fusies snijdt het mes aan meerdere kanten als je verhalen inzet: de medewerkers van de gefuseerde partijen wisselen verhalen uit, waardoor mensen elkaar leren kennen, en doorgaans waarderen. Daarbij moet het al raar gaan als ze niet ook gemeenschappelijke drijfveren, waarden en normen ontdekken. Het ontdekken van die gemeenschappelijkheid biedt vervolgens een prachtig uitgangspunt om samen richting te bepalen voor de toekomst. Je besteedt zo aandacht wat er was, aan waar je met elkaar staat én aan waar je met elkaar naar toe wilt!

*Met dank aan mijn Communicatiewinkel-collega Edith Brouwers die me attent maakte op dit onderzoek. Overigens heeft zij zelf ook een concept ontwikkeld waarmee ze, met een super geavanceerde technologie, de employee happiness & engagement kan meten. Als je die van alle medewerkers weet, kun je gaan kijken welke opties er zijn om de employee happiness & engagement te verhogen en vanuit daar de customer loyalty te verhogen.
 
Categorie Marketing Advies