Empathie is meer dan alleen maar begrijpen hoe de ander zich voelt. Het is je inleven in de belevingswereld van de ander en daardoor zicht krijgen op wat hem motiveert. Samenwerking en het samen zaken doen staat of valt bij het elkaar volledig begrepen hebben. Conflicten ontstaan juist als dit niet het geval is.

Conflicten zijn eerder een misverstand.

Conflicten zijn een eerder een misverstand; zaken die niet helemaal zijn doorgesproken of wijzigingen die niet of niet volledig worden gecommuniceerd. Natuurlijk is het belangrijk dat afspraken worden nagekomen, maar dit eisen zonder rekening te houden met het feit dat omstandigheden zich wijzigen is vragen om moeilijkheden.

Hoe empathie tot realisatie van bedrijfsdoelen leidt.

Hoe voorziet empathie nu precies in een volledige communicatie die tot realisatie van bedrijfsdoelen leidt? Om te beginnen onderzoekt empathie steeds wat de feiten zijn. Objectieve beeldvorming is noodzakelijk om tot een correcte besluitvorming te komen. Bedrijfsdoelstellingen die enkel op aannames en niet geverifieerde 23783000_s, empathieinformatie gebaseerd zijn vormen een bedreiging voor de realisatie van de doelstellingen, het resultaat en de continuïteit van het bedrijf. Empathie maakt ook een onderscheid tussen een persoonlijke evaluatie en de feiten waarop dit gebaseerd is. Als mens kijken we ieder vanuit ons eigen perspectief naar de wereld en komen zo tot onze eigen conclusies. Daar is op zich niets mis mee, maar het is een risico om de realisatie van bedrijfsdoelstellingen enkel hierop te baseren. Het betekent immers dat andere perspectieven en beschikbare informatie buiten beschouwing blijven. Empathie betekent daarom vooral luisteren, objectieve informatie verzamelen en identificeren in welke behoeften precies een bepaalde keuze voorziet.

Empathisch luisteren.

Empathisch luisteren betekent dat de communicatie van alle betrokkenen in zijn essentie wordt gehoord. Het als het ware vertalen van de gebruikte woorden in objectiveerbare waarnemingen, hoe dit de betreffende persoon raakt, en wat deze daarom nodig heeft en vraagt, kan noodzakelijk zijn.

Een empathische band hoeksteen voor de bedrijfsstrategie.

Het objectief kunnen luisteren ondersteunt niet alleen de samenwerking en teambuilding binnen het bedrijf maar is ook een waardevolle kwaliteit als het gaat klantvriendelijkheid en service. Luisteren levert belangrijke feedback op als het gaat om begrijpen wat de klant van je vraagt en het is een fundament voor de relatie die met de klant wordt opgebouwd. Een empathische band met de klant is daarom de hoeksteen voor de bedrijfsstrategie, marketing, verkoop, product ontwikkeling en succes.
 
Categorie Organisatie Advies