Het succesvol inzetten van virtual classrooms vraagt om een zorgvuldig besluitvormingsproces en deze vragenlijst kan daar toe bijdragen.
business strategy concept

 • Is een virtual classroom een betere oplossing dan een traditionele face-to-facetraining?
  Daarbij kun je denken aan factoren als locatie, plaats, kosten, efficiency, en bijvoorbeeld de mogelijkheid om grotere groepen deelnemers online te trainen.
 • Staat jouw doelgroep, of de organisatie waar je voor werkt open voor het werken met virtual classrooms? (Een ‘nee’ op deze vraag wil niet zeggen dat je je plannen dan aan de kant moet leggen, het vraagt wat meer inzet en uitleg om mensen mee te krijgen. Onbekend maakt onbemind.)
 • Heb je de beschikking over de gewenste virtual classroom software?
  Als je bij een grotere organisatie werkt is overleg met de ICT afdeling zinvol. Wat wordt wel of niet gefaciliteerd binnen de bestaande technische infrastructuur, en wat zijn de mogelijkheden? De wereldwijd meest gebruikte virtual classroom applicaties (Adobe Connect en Gototraining) vragen beide om het installeren van software.
 • Is bij jouw doelgroep of binnen je organisatie een goede internetverbinding aanwezig?
  Internet via een vaste aansluiting verdient de voorkeur. En zijn er computers aanwezig met webcam en geluidskaart? Zonder webcam is het over het algemeen wel mogelijk om deel te nemen in een online classroom. Zonder geluidskaart zul je zeggen? Ja hoor, dit komt nog steeds voor, gelukkig steeds minder. Een alternatief voor deelnemers zonder geluidskaart is het gebruik van een teleconference parallel aan de online training.
 • Is je materiaal virtual classroom proof?
  Algemeen wordt voor een virtual classroom een maximale tijdsduur van twee uur (inclusief een pauze) geadviseerd. Hoeveel tijd en inspanning kost het om je reguliere cursusmateriaal om te zetten naar materiaal dat geschikt is voor een virtual classroom? Of om nieuwe materialen te ontwikkelen? Trainen in een virtual classroom vraagt om ander materiaal, materiaal dat rijk is aan video en visuals maar ook materiaal dat is opgeknipt in korte stukjes.
 • Beschikbaarheid locatie
  Hebben je deelnemers de beschikking over een rustige ruimte van waaruit ze kunnen inloggen? Mogen ze thuis inloggen?
 • Vaardigheden van je deelnemers
  Hebben jouw deelnemers voldoende ‘technische’ vaardigheden om te kunnen deelnemen in een virtual classroom?
 • Vaardigheden van de trainer
  Heeft de trainer voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om online trainingen te ontwerpen en te geven?

Als je de antwoorden op deze vragen inzichtelijk hebt en weet wat wel en niet geregeld is kun je verder met plannen maken.

En heb je nog vragen, of wil je sparren over de inzet van virtual classrooms? Bel gerust: 0648505782
 
Categorie Marketing Advies