cover albert mensingaIn mijn vorige blog over inbound marketing voor Multiraedt sloot ik af met Hoort u bij de 250.000 bedrijven die hun online business serieus neemt?”, en ik kan hiervoor alleen een prognose geven. Marketing is niet meer en niet minder dan alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Een inspanning die bijdraagt aan omzet. Misschien wel de belangrijkste bijdrage.

- In deze serie blogs voor Multiraedt reik ik de lezer een denk- en belevingskader aan. De lezer waarvoor ik schrijf is een ondernemer, de doelgroep van Multiraedt (‘biedt advies aan bedrijf en overheid’). -

Zet ik inbound marketing in?

Het is aan de onderneming hoe serieus men marketing neemt. Of, überhaupt marketing inzet!

Alleen bij serieuze inzet kan inbound een optie zijn. Hoe staat uw organisatie er voor? Kijk even naar de opties zoals ik ze vaak tegenkom:
- we doen marketing ‘erbij’;
- we kopen marketing in;
- er is een marketeer;
- er is een marketing-afdeling met enkele medewerkers;
- er is een marketingbeleid met omzetdoelen;
- er is een marketing-afdeling met omschreven functies;
- het is een directiefunctie;
- marketing is naast innovatie het belangrijkste bedrijfskenmerk.
fig 1.1

Figuur 1.1: er zijn in Nederland een half miljoen bedrijven actief: ga eens na welke van de bovenstaande 8 opties voor uw bedrijf van toepassing zijn.
 
In mijn dagelijkse praktijk spreek ik marketeers, ondernemers en directie. Hun interesse in inbound marketing is groeiende. De daad bij het woord voegen is voor de meeste bedrijven nog een enorme hobbel. De belangrijkste reden: de organisatie is er nog niet aan toe, of in ieder geval nog niet op ingericht. Jochem Koole in een mailwisseling: “Die massale omarming, daar moeten mensen zoals jij en ik hen bij helpen. Aansprekende voorbeelden van de mogelijkheden blijven ‘delen en concreet uitleggen’ welke vervolgstappen men zou kunnen / moeten zetten.”

Waarom marketing?

Het lijkt een onlogische vraag, en dat is het welbeschouwd ook. Toch is de inzet van marketing niet voor ieder bedrijf vanzelfsprekend. Het is mijn aanname om te stellen dat de helft van de bedrijven in Nederland niet actief zijn met marketing (figuur 1.2).

fig 1.2 inbound marketing

En ik denk dat ik nog voorzichtig ben. Een website, een logo, een propositie en een product of dienst waar een doelgroep iets aan zou kunnen hebben lijken logische verkoopmiddelen. Maar ... verkoop kan pas plaatsvinden als er een markt is, met een behoefte of een vraag of een probleem. De realiteit is dat niemand op je zit te wachten en een klantbehoefte vaak begint met een zoekopdracht in Google. Dat is een tegenstrijdigheid.

Zoeken en gevonden worden

Omzet genereren (of verhogen) via onlinebusiness begint met online zichtbaarheid. Wat mij betreft zou voor veel bedrijven in de ideale situatie de bedrijfswebsite de belangrijkste marketingtool moeten zijn. Dat is het nu vaak niet. Sterker nog, met het ontbreken van een duidelijke propositie, onzichtbare contactgegevens of bezoekonvriendelijke navigatie werkt een website zelfs tegen je.

Een slimme onderneming doet een Online Presence Scan (nulmeting)  om te weten hoe hij er online voor staat. En vooral, wat er nog moet gebeuren om de prestaties te verbeteren:

Gevonden worden hoort bij de top-3 van ondernemerswensen. Maar wat heb je aan 1000 bezoekers per dag als ze niet weten wat ze met je website aan moeten? Of je merk niet kennen en daarom geen vertrouwen hebben in je aanbieding? Marketing geeft naast inzicht ook vooral handvatten om de aansluiting en de verbinding met bezoekers en klanten te maken. Bij voorkeur op een menselijke manier.

fig 1.3

Figuur 1.3: het zou toch reeël moeten zijn als minstens de helft van alle Nederlandse bedrijven marketing zou inzetten om verkoop te stimuleren? Ik merk dat grote marktspelers (ik noem het hier Top 5000) het goed voor elkaar hebben. Vaak is de organisatie er zodanig ingericht dat offline en online elkaar versterken, de communicatie eenduidig is, en Marketing goed aansluit op Sales. Zowel online als offline dus. Goede (B2B)-voorbeelden zijn Kramp (90% omzet via online) en AFAS (80% leads via online). In de meeste branches is de omzet via online de afgelopen 8 jaar met 400% gestegen. Aangezien onze economie en maatschappij verder verdigitaliseert zal dit cijfer blijven stijgen.

Deze grotere ondernemingen koppelen hun marketingstrategie aan de bedrijfs-, marketing- en omzetdoelen. En als dit nu nog niet zo is dan zal dit snel gaan gebeuren. Met of zonder inbound marketing. Om die reden schaaf ik de Top 5000 van mijn beoogde doelgroep af (figuur 1.3). Ik bedoel hiermee dat deze bedrijven eigen methodieken hebben die helemaal zijn toegesneden op hun situatie. Dit zijn voorbeelden (wegbereiders) voor de ondernemingen die inbound marketing (willen) toepassen.

Al 10 jaar ervaring!

Wat dus overblijft is een ongelofelijk mooie markt van een kwart miljoen Nederlandse ondernemingen die aan de slag kunnen met ‘de nieuwe marketing’. Eng? Welnee! Bedrijven zoals DirkZwager, AFAS en CoolBlue leidden u de weg en gaan u voor. Zij vingen de klappen op, zij baanden de paden en zij geven de praktijk aan waarvan ‘nieuwkomers’ nu van kunnen leren. Let wel, genoemde 3 bedrijven werken ca. 10 jaar op deze manier en ontwikkelen inbound marketing naar de wensen van hun markten.

Ai, de blog wordt te lang. Ik vat de basisvoorwaarden voor online business samen:
- website
- marktbehoefte
- content
- propositie
- mogelijkheid tot conversie (bv. een webshop)
- mogelijkheid tot contact
- vindbaarheid op Google
- mogelijkheid tot vertrouwen
- mogelijkheid tot binding
- samenwerking Marketing met Sales
- Marketing vóór Sales

Deze 11 basics hebben alles te maken met de organisatie zelf: die zal hierop ingericht moeten zijn of worden. Daar zit ‘m de bottleneck en tevens het succes. Verdieping in de door mij genoemde bedrijven geeft dit onmiskenbaar aan. Zoek de cases of vraag hen naar hun aanpak. Als ik het kan, kunt u het ook!

Volgende keer zoom ik in naar B2B en professionaliteit. En ja, de markt voor inbound marketing wordt daarmee steeds kleiner. Eenvoudig omdat de genoemde basisvoorwaarden niet altijd aanwezig zijn. Iets om aan te werken.

Met een vriendelijke groet, Albert Mensinga

Amersfoort, 20 oktober 2014
 
 
Categorie Marketing Advies