Psychische klachten bij je medewerkers. Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door? En naar wie?

WActief aan het werkat je zelf kan doen als leidinggevende hangt af van de oorzaken van de psychische klachten. Ligt de oorzaak voornamelijk op het werk? Dat is mooi, want dit ligt vaak binnen je beïnvloeding sfeer.

Ligt het meer in de persoon of in de privé situatie van je medewerker, dan ligt het vaak buiten jou beïnvloeding sfeer en zul je er een deskundige bij moeten halen of gerichter moeten doorverwijzen.

Merk je dat je er zelf niet goed uit komt? Ik hanteer vaak de volgende indeling:

  • Is de oorzaak voornamelijk werk gerelateerd? Schakel dan bedrijfsmaatschappelijk werk in, een cursus of een (online) coach.
  • Is de oorzaak privé gerelateerd? Verwijs dan door naar het algemeen maatschappelijk werk.
  • Bij combinaties van werk en privé, kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen voor de juiste doorverwijzing om te werken aan de problemen en om anders met het werk om te gaan, zodat uitval voorkomen kan worden.
  • Is er sprake van en stoornis? Bijvoorbeeld hevige angstklachten, depressie of suïcidale gedachten  schakel dan een (arbeids) psycholoog in. Ga vooral niet teveel tijd steken in het bespreken van alle problemen, dit is een bodemloze put wat je als werkgever veel tijd kost en niet meer van af komt. Laat dat over aan professionals.

Wanneer verwijs je doorEn wat kun je nog meer doen? In een eerder blog hoe je psychische klachten bespreekbaar maakt bij je medewerker, had ik de volgende suggesties gedaan:

  1. Geef de medewerker suggesties en 5 Gouden Tips wat hij of zij kan doen om met de stress klachten om te gaan.
  2. Steun je medewerker en uit je waardering. Maak hem of haar duidelijk dat hij belangrijk is voor het werkproces en je hem of haar mist.  De makkelijkste manier is om complimenten te geven over de dingen die goed gaan. Het kost je niets en het is een van de krachtigste manieren om succesvolle en loyale medewerkers te krijgen.
  3. Bespreek medewerkers waarover jij je zorgen maakt in een Sociaal Medisch Overleg.
  4. Overleg eventueel met de arbodienst / verzuimdienst hoe je met de psychische klachten aan het werk kunt gaan.
  5. Bespreek frequent verzuim (meer dan 3 x per jaar) met je medewerker om langdurig verzuim te voorkomen. Vragen die je daarbij kunt steleidinggevendellen: Wat is nodig om het frequent verzuim terug te dringen? Wat kan de organisatie hierin betekenen? En: Wat kan de medewerker zelf doen om het verzuim terug te dringen?
  6. Bekijk als leidinggevende wat jij kunt doen om de psychische klachten op de werkvloer te verminderen of te voorkomen.

Heb je nog meer tools of tips? Dan hoor ik ze graag. Neem contact met mij op of deel je reactie hieronder:
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies