36344197_s, verhalenweb‘Het belangrijkste doel van communicatie is het bevorderen van het gesprek tussen mensen en het delen van verhalen’, aldus hoogleraar verandermanagement Thijs Homan. En volgens Annet Scheringa bieden juist de onderstroomverhalen de brandstof voor gezamenlijke zingeving en ambities. Ook Steven van Belleghem gelooft in de kracht van conversatie en is ervan overtuigd dat medewerkers en klanten hun organisaties een grote dienst bewijzen als ze actief hun ervaringen en trots met elkaar delen. Het idee van een online verhalenplatform sluit naadloos aan op dit dialoogdenken.

De kracht van wederkerigheid

Het verhalenweb, een concept van Annemieke Mintjes en Raymond Godding, is een digitaal platform waar de deelnemers hun verhaal kunnen achterlaten en kunnen reageren op verhalen van anderen. Het is daarmee een interactief personeelsblad, intranet en relatiemagazine tegelijk. Verhalen beperken zich niet alleen tot teksten (blogs, quotes, verslagen, vragen, opmerkingen), maar omvatten ook foto’s en filmpjes en eventueel audiofragmenten. Het verhalenweb kan zowel een interne als een externe toepassing hebben. Intern vergroot het de gemeenschappelijkheid en maakt het identiteit en ambities tastbaar, extern versterkt het de reputatie en het vertrouwen van stakeholders. Het verhalenweb is een centrale verzamelplek van verhalen waarmee de gewenste ontwikkeling van de organisatie wordt ondersteund en waarmee kernwaarden tastbaar worden gemaakt. Daarbij draagt een dergelijk platform ook sterk bij aan de versterking van merk en reputatie(branding). De inzet van social media binnen de community is cruciaal, omdat alleen het verzamelen van verhalen en het beschikbaar stellen ervan nog niet leidt tot het gebruik ervan. De verhalen moeten tot leven gebracht worden door de gebruikers van het platform zelf.

Het verhalenweb als katalysator van samenwerking en verbinding

Verhalen die gedeeld worden door geregistreerde gebruikers stimuleren de interne dialoog en verbinding. Het gesprek binnen de organisatie kan zowel door bestuur en management worden geïnitieerd als door iedere medewerker. Spontane initiatieven of discussies kunnen op deze manier breed worden opgepakt, ongeacht de bron waar ze vandaan komen. Het gesprek kan uiteraard wel door bestuur en management worden beïnvloed, door specifieke thema’s in te voeren of uit te nodigen tot het delen van positieve ervaringen. De interne component van het verhalenweb is de meest cruciale, omdat hiermee de bestaande cultuur wordt bevestigd of de contouren van een nieuwe cultuur geleidelijk zichtbaar worden. In een later stadium kunnen ook externe stakeholders worden uitgenodigd om te participeren in de dialoog door verhalen over gedeelde waarden of krachtpunten of verhalen die dilemma’s voor de toekomst laten zien. Externe stakeholders krijgen hiermee een inkijk in de cultuur van de organisatie en de mogelijkheid om op de verhalen te reageren en deel te nemen aan het gesprek. Door interne perspectieven en externe feedback samen te brengen, ontstaat een constructieve wederkerigheid die de organisatie in staat stelt om haar kwaliteit te optimaliseren. Hierdoor ontstaan er vaak verrassende dwarsverbanden en nieuwe inspiratie.

Het verhalenweb als inspiratie voor wat je wil laten ontstaan

Als je positieve energie wilt versterken ga je bij voorkeur op zoek naar verhalen van kracht en mogelijkheden, van verrassende inzichten, verhalen van mensen die belemmeringen overwinnen en leren van het verleden. Verhalen van hoop en vertrouwen en van inspirerende toekomstbeelden. Die zijn niet alleen voorbehouden aan sprookjes en Hollywood films, maar behoren net zo goed tot de realiteit van alledag. Waar je aandacht aan schenkt, groeit, want met behulp van verhalen kun je een nieuwe werkelijkheid creëren. Generatieve verhalen creëren het verlangen om te gaan doen waarover je droomt, het versterken van de intentie tot actie. Als je authentieke en duurzame verandering wenst, is het belangrijk om generatieve verbindingen tot stand te brengen. Dat betekent dat je iets voortbrengt en tot leven wekt dat er nog niet was of dat opnieuw wordt her-innerd. De gesprekken die we voeren, de verhalen die we delen en de betekenis die we construeren, dragen bij aan het creëren van die werkelijkheid. Generatieve verhalen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verandering en ontwikkeling in je organisatie en in de samenleving. Het gaat erom sterkten te vinden en te verbinden die conversaties over een gewenste toekomst op gang brengen, een toekomst die gebaseerd is op de kracht die er al is. Het nieuws van alledag laat je zien wat er is. Generatief nieuws laat je zien hoe het zou kunnen zijn.

 
Categorie Marketing Advies