Slide-c-social media planSteeds meer dringt het besef door dat Social Media een mooi, maar ook een gevaarlijk marketinginstrument kan zijn. Immers het plaatsen van een post (boodschap) op de platformen is een fluitje van een cent.

Het gevaar zit hem in de reacties op de post en het doorplaatsen (delen) van deze post. Je weet niet hoe er gereageerd gaat worden en ook niet wie de posts delen. Er zijn voorbeelden te over, maar het merkwaardige is dat binnen veel bedrijven en organisaties er niet serieus mee om wordt gegaan. Dit met alle risico’s van dien.

Binnen veel organisaties is Social Media niet verankerd vanaf directieniveau. Hierdoor weten de mensen binnen de organisatie vaak niet wat wel en niet mag en daardoor is dan ook geen draagvlak op de werkvloer. Om “mee te doen” aan Social Media worden er af en toe en willekeurig posts geplaatst. Ook maakt men zich niet druk over het effect van de posts voor de organisatie. Immers, niemand is er verantwoordelijk voor en niemand kan er op worden aangesproken. Een zorgvuldige opgebouwde reputatie van jaren kan in enkele minuten worden afgebroken. Het spreekwoord ‘reputatie komt te voet en gaat te paard’ is in dit geval nog te zwak uitgedrukt.

De veel gehoorde zin binnen bedrijven en organisaties is dan ook ‘het rendement van de inzet van Social Media blijft achter’. Dit zal ook zo blijven, zolang men niet serieus omgaat met Social Media. Er kan veel bereikt worden als men op een professionele wijze met Social Media omgaat.

Er zijn nog weinig ‘succes story’s’ die worden gecommuniceerd. De concurrentie ligt immers constant op de loer en communiceren dat Social Media echt goed werkt zou ‘slapende honden wakker maken’. KLM is één van de bedrijven die wel het LEF heeft om te communiceren dat men er echt goede business mee kan genereren. KLM is daarmee een echte koploper in het toepassen van Social Media als marketinginstrument.

Tips:

  1. zorg dat Social Media wordt verankerd in de directie;
  2. maak een persoon (klein team) verantwoordelijk voor Social Media en webcare;
  3. leidt dit team goed op (trial & error is niet aan te bevelen vanwege het hoge afbreukrisico);
  4. zorg dat Social Media een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen!

Het professioneel implementeren van Social Media kost tijd en geld, het amateuristisch omgaan met Social Media kost nog veel meer geld!!

 
Categorie Marketing Advies