Wegwijzer Social Media

Social media is hot en iedere onderneming en/ of organisatie “doet” wel aan social media. Immers, ook een onderneming en/ of organisatie wil goed bij de tijd te blijven. Vaak krijgt een stagiaire of iemand van de afdeling IT of communicatie de opdracht om zich actief bezig te houden met social media. De opdracht is helaas vaak erg onduidelijk en ook is het niet duidelijk wat men wil bereiken met Social Media, maar ze doen wel mee aan “de hype”.

Het ontbreken van planmatigheid omtrent de frequentie van communicatie via social media en door het niet juist inzetten van de social media platformen levert het weinig “resultaat” op. Op deze manier kost het alleen maar tijd en geld.

Social Media is in mijn optiek een nieuw marketing instrument naast alle bestaande marketinginstrumenten. Het grote verschil is dat de snelheid van communicatie, het verzenden en ontvangen van de boodschap, verkort is tot minuten.

Het tweede grote verschil is de onbeheersbaarheid van het bereik. Elke ontvanger kan de boodschap doorzetten (delen/ retweeten) in zijn eigen netwerk en de volgers/ vrienden van deze persoon kunnen precies het zelfde doen, enz., enz. Daarnaast kan iedereen die het deelt/ retweet er zijn of haar bericht (mening) bij zetten. Op deze manier kan de boodschap een geheel eigen leven gaan lijden.

Een “nieuw” fenomeen (social media) wordt gelanceerd in de organisatie zonder de daarbij behorende gebruiksaanwijzing. Social media is gefragmenteerd aanwezig in de organisatie, maar er is geen (consistent) beleid vastgelegd. Ook zijn er geen richtlijnen en regels vastgelegd over het social media gedrag extern en intern.

Met het inzetten van de webcare teams probeert men alle uitingen te volgen op social media en de schade te beperken. Vooraf duidelijke regels en richtlijnen communiceren aan de organisatie kan veel schade voorkomen. De response tijd op de vele reacties is teruggelopen naar maximaal één uur.

Vragen om over na te denken:

Vragen om over na te denken:

  1. Vraag je af wat social media moet doen voor je bedrijf of organisatie;
  2. Bedenk welke problemen social media voor je gaat oplossen;
  3. Vraag je af wat social media aan waarde zal toevoegen intern en extern;
  4. Wie gaat de eindverantwoordelijkheid dragen voor alle uitingen op social media;
  5. Vraag je af of social media is verankerd bij de directie.

Als deze vragen beantwoord zijn kun je gaan bepalen op welke platformen (LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Yammer etc..) je aanwezig wilt zijn.

 
Categorie Marketing Advies