12616264_s, stagiaireSocial Media laten we over aan onze stagiaire. Dit is een vaak gehoorde opmerking,  immers de stagiaire heeft daar alle tijd voor. De reden is dat men dan ook voldoet aan het meedoen op de Social Media platformen. Een andere reden is de angst voor het onbekende en de stagiaire is van een generatie die opgegroeid is met technologie en hectische communicatie. En natuurlijk de opmerking het werk niet wordt verstoord.

Binnen de organisatie iemand vrijmaken voor Social Media is een goed uitgangspunt, maar wat is het gevaar? Immers een stagiaire komt ervaring op doen en wil graag afstuderen en heeft niet het bedrijfsbelang voorop staan. Het is, naar mijn idee, een vreemde gedachte dat men een stagiaire met  weinig of zelfs geen kennis en ervaring direct met klantencontacten belast. Dat is hetzelfde als een accountmanager met weinig of geen ervaring en kennis van de producten markt en  het leggen van klantcontacten op pad sturen.  Immers, het is toch de klant voor wie we als organisatie het beste proberen te doen? Dat is ons bestaansrecht als organisatie!!

Toch is er wel wat voor te zeggen. Social Media is een natuurlijk onderdeel van het leven van de generatie die nu studeert of gaat afstuderen. Ten tweede is deze generatie niet bevooroordeeld en “beter” in staat buiten de gebaande paden kijken. Er komt vers bloed in de organisatie en dat geeft een nieuwe dynamiek. Zo komt er wellicht een nieuwe kijk op het business doen. Toch is het gevaar groter dan men denkt.

Het belangrijkste bij Social Media is de content (inhoud) van de boodschappen. Dat is een verantwoordelijkheid van de organisatie en is cruciaal bij de opbouw van een merk (branding). Social Media is een direct communicatiekanaal en kan veel schade veroorzaken bij het niet professioneel inzetten (er zijn genoeg voorbeelden). Social Media kan dan ook nooit de verantwoordelijkheid of zelfs de eindverantwoordelijkheid zijn van een stagiaire.

Maar wat dan wel is de grote vraag? Hoe kan men als organisatie stagiaire in kan zetten, zodat voor het beide partijen een voordeel geeft? Wat veel gebeurt is dat de Social Media communicatie stil valt als de stagiaire weg is.

Een aantal tips:

  1. Omschrijf wat je van Social Media verwacht en wat de stagiaire kan bijdragen;
  2. Leg de doorlooptijd en de concrete doelstellingen van de afstudeeropdracht vast;
  3. Stel een begeleider aan die eindverantwoordelijk is voor de klant, stagiaire en tussentijds evalueren;
  4. Voorkom dat de kennis en kunde meegenomen wordt als de stagiaire weggaat. Overdracht van de nieuwe opgedane inzichten is essentieel!
  5. De verantwoordelijkheid van Social Media communicatie kan niet worden uitbesteed aan een persoon die binnen de organisatie komt om te leren en geen kennis heeft van het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Als je als organisatie Social Media wilt gaan inzetten, doe dit dan professioneel. Immers, je kunt maar één keer een eerste indruk maken.