In ons dagelijks leven ontkomen we niet aan de logistieke processen om ons heen. Zowel zakelijk als privé komen we ermee in aanraking of maken we er deel van uit. Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar zelfs boodschappen doen kunnen we zien als een logistiek proces. We hebben immers ook hier met logistieke activiteiten te maken. Privé en zakelijke logistiek hebben daarom veel overeenkomsten, denk maar aan vervoer, opslag en verwerking. In ieder bedrijf vinden deze processen plaats, maar dan op grotere schaal.

De logistieke processen zijn dus zeker niet alleen weggelegd voor transport- en opslagbedrijven. We komen deze processen ook tegen bij productie- en facilitaire bedrijven en zakelijk dienstverleners.

 

De 4 hoofdactiviteiten.

In de logistiek hebben we te maken met 4 hoofdactiviteiten. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in:Logistiek 4B-model, logistieke processen

 1. Vervoer
 2. Opslag
 3. Productie
 4. Organisatie en aansturing

Deze 4 activiteiten kunnen worden samengevat in het “Logistieke
4B-model”
. In dit model wordt de samenhang tussen deze 4
activiteiten weergegeven. Voor de opbouw van dit model zijn de activiteiten als volgt weergegeven:

1. Vervoer = Bewegen
2. Opslag = Bewaren
3. Productie = Bewerken
4. Organisatie =  Besturen

 

Wat is de samenhang in het model? 

In de hoeken van het model staan de 3 fysieke activiteiten, n.l.: bewegen, bewaren en bewerken. In het centrale deel van het model staat de besturing weergegeven. Het is immers zo dat iedere fysieke activiteiten pas ontstaat na een actie vanuit de besturing. In ieder bedrijf zijn deze activiteiten van belang. Het is te begrijpen dat een product nooit spontaan van de ene fysieke activiteit in de andere komt. Hier is immers altijd een aansturing voor nodig, oftewel er moet een opdracht voor worden gegeven. De aansturing vaak vindt vaak plaats vanuit de afdeling planning.

Bijvoorbeeld om een levering van goederen te lossen en in het magazijn te krijgen, wordt er door de planning een opdracht gegeven om de auto van de leverancier te lossen en de goederen te verplaatsen naar een specifieke locatie in het magazijn. Zonder opdracht of aansturing zou de vrachtauto vol blijven staan en de locatie in het magazijn leeg blijven. Bij een goede aansturing is het artikel later ook weer in het magazijn terug te vinden. Het zal dus duidelijk zijn dat er bij onvoldoende of een foutieve aansturing er binnen het bedrijf chaos zal ontstaan.

 

De centrale rol

De logistieke processen vormen een centrale rol in de bedrijfsvoering. De kosten van deze logistieke processen zijn niet altijd hoog in vergelijking met de totale bedrijfskosten, maar daarom niet minder belangrijk. De organisatie en uitvoering van de logistieke processen hebben vaak een belangrijke invloed op de uitvoering van de  bedrijfsprocessen op andere afdelingen.
Een goede samenwerking tussen de afdelingen is dan ook vanzelfsprekend en essentieel voor de totale kwaliteit en service richting de klanten, zowel de interne- als externe klanten.

De afdelingen waar de logistiek in veel bedrijven direct binding mee heeft zijn:

 • Inkoop (Wat hebben we nodig voor de productie?)
 • Verkoop (Welke producten hebben we op welk tijdstip klaar voor aflevering?)
 • Marketing (Welke producten kunnen we produceren en voor welke markt?)
 • Financiën (Welke geldstromen zijn gemoeid met de logistieke processen?)
 • ICT (In welke mate van automatisering worden de processen aangestuurd en uitgevoerd?)
 • HRM (Aan welke kwalificaties moeten de logistieke medewerkers voldoen?)
 • R & D (Welke nieuwe producten kunnen we ontwikkelen en produceren?)

 

De impact op de klant.

Zo zien we dat de kwaliteit van de logistieke processen bepalend zijn voor het beeld wat de klanten van het bedrijf hebben. Een kopende klant is alleen geïnteresseerd in het product en niet in het achterliggende proces. Door de samenhang met alle andere afdelingen binnen het bedrijf is de logistiek onderdeel van een multidisciplinair proces.
Voor de klant draait het om de mogelijkheden die geboden worden, de snelheid en de kwaliteit van de geleverde goederen.

 

De aspecten van de logistieke bedrijfsvoering.logistiek proces

Binnen de logistiek zijn een paar aspecten van groot belang voor het behalen en behouden van goede prestaties.
Enkele van deze aspecten zijn:

 • De prognose van de toekomstige volumes c.q. aantallen.
 • De planning van de processen voor een snel en kwalitatief goede dienstverlening.
 • Het aanhouden van de juiste voorraden.
 • Het hebben van voldoende capaciteit van de productiemiddelen.
 • Het meten en registreren van de prestaties, om de processen op niveau te laten draaien en eventueel te kunnen bijsturen.

Zo zien we dat de logistieke processen niet op zichzelf staan maar een belangrijk onderdeel zijn van de totale bedrijfsvoering.

Kortom: Inzicht in de logistieke processen en de onderlinge samenhang met de andere bedrijfsprocessen zijn voor ieder bedrijf een voorwaarde voor een goede productie en dienstverlening.

 
Categorie Organisatie Advies