Waarom vertrouwen? President Reagan van de USA (’84-’87)  had zijn motto: ” Trust, but verify!”. Prof. P.P. Groenewegen schreef in 2007 al dat vertrouwen de smeerolie in een goed functionerende zorg is. Op een OK (operatiekamer) is het hebben van wederzijds vertrouwen cruciaal. Je moet erop kunnen bouwen en vertrouwen dat je collega de vraag/opdracht correct en naar behoren uitvoert. Het belang, de veiligheid en gezondheid van de patiënt staat voorop. Feitelijk geldt dat voor iedere organisatie, afdeling/team/medewerker. Sterker nog: De pijler in samenwerkingen is basisvertrouwen.

Ik lees in de krant dat het vertrouwen onder piloten danig onder druk is komen te staan na de fatale vlucht van een co-piloot van Germanwings. In datzelfde artikel zegt een piloot dat hij zijn mede-collega’s vaak niet eens kent, laat staan goed kennen. Dat draagt dus in het geheel niet bij om vertrouwen te krijgen cq. te houden.

Wat is nu vertrouwen?

Aan het woord vertrouwen kunnen verschillende betekenissen hangen, afhankelijk van de setting waarin het woord wordt toegepast.

  • Je gelooft dat een ander eerlijk is en omdat men elkaar (voldoende goed) kent, meent men dat er een goede basis is voor het geven van vertrouwen
  • Als persoon ben je bereid om je afhankelijk op te stellen in het belang van de groep / afdeling / organisatie
  • Je gelooft dat afspraken worden nagekomen en dat een ander jou niet schaadt in jouw vertrouwen. Kortom: geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem verwacht / samen is overeengekomen

Herkenbaar?

Iedereen is privé / zakelijk wel eens op de koffie gekomen.
Uit de rechtspraak (jurisprudentie) blijkt dat afspraken/contracten  niet worden nagekomen of anders geïnterpreteerd dan de intentie was.
basisvertrouwenMensen doelbewust anders handelen om er zelf (maximaal) voordeel mee te behalen.
Netjes je aankoop vooruit hebt betaald, maar nooit wordt geleverd.
Het vertrouwen in je manager is verdampt of de organisatie vertrouwt de directie niet meer.
Je collega laat steeds steken vallen en jij voelt je daar niet prettig (meer) bij.

Je mag concluderen dat vertrouwen geven of krijgen geen vanzelfsprekendheid is. En toch moeten wij mensen, samenleven, samenwerken en elkaain een bepaalde mate vertrouwen. Ook omdat onze sociale coherentie zo is georganiseerd. Er zijn meer dan 60! citaten over vertrouwen. Het is daarmee dus een belangrijk gegeven binnen ieders leven en de samenleving in het algemeen.

.

Basisvertrouwen de pijler in samenwerkingen

Ik geloof dat er een aantal aspecten “op orde” moeten zijn, om een klimaat van optimaal vertrouwen te creëren en te houden:

  • De wederzijdse belangen,  afhankelijkheden en doelstellingen moeten duidelijk zijn
  • Inzicht in drijfveren op alle niveau’s: individueel / afdeling & team / organisatie
  • Gevoel en gedrag moeten bij iedereen synchroon lopen
  • Een open klimaat realiseren en onderhouden waarin vertrouwen kan gedijen en blijven bestaan (controle is goed maar vertrouwen is beter)
  • Met ervaringsgericht leren blijven investeren in de medewerkers / team / organisatie
  • Iedere dag congruent zijn aan jouw uitgangspunten

In de basis gaat vertrouwen dus over het nakomen van afspraken/beloftes, over openheid, over erkenning van elkaars belangen en waarden en het zorgvuldig hiermee omgaan. Het gaat over authenticiteit en je kwetsbaar durven opstellen.
Naast authenticiteit noem ik ook: integriteit, wederzijds respect en transparantie.

Kortom:
Vertrouwen opbouwen vergt moeite en aandacht, iedere dag opnieuw. Dat is geen vanzelfsprekendheid en je komt toch soms nog op die koffie.
MAAR: het levert uiteindelijk veel meer op dan niks doen. Waarbij je gevoel leidend is, dat liegt namelijk nooit.
 
 
Categorie Organisatie Advies