Door Rens Tanis
Netwerkgids Nederland

Er zijn op dit moment zo'n 866.000 zelfstandig ondernemers. Hoe gaan de verschillende netwerkorganisaties hier mee om?

De ZZP'er is de grootste groep qua omvang in Ondernemersland. De zelfstandig ondernemer verdient meer credit. Zij zijn immers hun eigen afdeling sales, marketing, administratie, automatiseerder, juridisch, techniek, inkoop en mogen uiteindelijk de aangeboden diensten en producten ook nog uitvoeren. Het schijnt dat sommigen er ook nog een privé-leven op nahouden...

Om ondersteuning te krijgen bij het uitvoeren van al deze taken, waarvan het grootste gedeelte prioriteit heeft bij het genereren van new business, sluit de zelfstandig ondernemer zich aan bij businessclubs, ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, beroepsverenigingen enzovoort. Vaak betalen ze een flink bedrag om deze belangen vertegenwoordigt te zien.

Bij Businessclubs merk ik op dat de ZZP'er een steeds minder geziene gast is op netwerken. Reden: MKB en Grootbedrijf directies blijven weg door de aanwezigheid van deze groep ondernemers. De stempel "halers en onprofessioneel" worden nog net niet in de mond genomen. Daarbij merk ik op dat deze mening vooral in de westelijke provincies van het land wordt gedeeld, terwijl in de oostelijk provincies deze "klasse scheiding" niet actueel is. En laten we wel wezen, iedere ZZP'er heeft minimaal 10 MKB of Groot Bedrijf DMU's in zijn netwerk zitten. Een actievere rol voor het bestuur om de ZZP'er te begeleiden en te verbinden met andere bezoekers is dan wel gewenst.

Bij Branche- en Beroepsorganisaties speelt hetzelfde. De kloof tussen bestuur en leden is nog steeds immens. Onze economie is niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden. Naast de belangen van de leden om kennis te vergroten, een vuist te vormen naar de overheid, is business genereren door het vak of de branche te vergroten belangrijker dan ooit. Veel ZZP'ers (denk aan advocaten, maar ook veel technische specialisten) zijn zelfs verplicht om lid te worden van een branche- organisatie en beroepsorganisatie om überhaupt hun vak te mogen beoefenen. Het gemiddelde antwoord van een ondernemer op de vraag "wat levert jouw lidmaatschap nu eigenlijk op" is iets te vaak: "niets". En "er wordt vergaderd, maar mij wordt niets gevraagd. Dit kost mij jaarlijks geld, maar ik heb ondersteuning nodig. Persoonlijke ondersteuning, ik moet immers overleven!".

Ook hier geldt dat er gelukkig veel uitzonderingen op de regel zijn. Hoe vaak vraag jij als bestuur van een netwerk je af, hoe jij  het ZZP lid optimaal kan ondersteunen? Maar ook de ZZP'er mag zich afvragen, informeer jij het bestuur van jouw netwerk over de zaken die jij graag zou willen zien. Vraag en aanbod moet in balans komen.

De ZZP'er is de MKB'er en Grootbedrijf van de toekomst. Dat moet gerealiseerd worden door aanbieder en bezoeker van netwerken. En verdienen ondersteuning door de regisseurs van de netwerken. Verzuip niet in een vergadercultuur en zoek de dialoog op met ZZP Leden en creëer met zijn allen een win-win situatie.

Lang leve innovatie!

zzp, netwerken, businessclub

De ZZP'er is de grootste groep qua omvang in Ondernemersland. De zelfstandig ondernemer verdient meer credit.

 

 
Categorie Organisatie Advies