leiderschap

Ken jij ze ook? Die mensen die altijd en overal hun eigen mening ventileren, ongeacht of de ander daarom gevraagd heeft? Die mensen die iedere opmerking van een ander aangrijpen om hun eigen stokpaardje te pakken en daarop te gaan rijden?

De meesten van ons zullen die mensen vervelend vinden, irritant of gewoon betweters. En daarmee zijn ze uiteindelijk veel minder effectief. De luisteraar luistert immers niet meer, en voor je het weet zitten deze mensen in de spiraal van steeds harder roepen, omdat er niemand meer luisterde.

Maar waarom is dat nou eigenlijk zo? Wat doen die mensen nou verkeerd? En wat zouden ze anders kunnen doen?

Ik heb daar eens over zitten mijmeren en kom tot de conclusie dat deze mensen het echt heel goed bedoelen. De intenties zijn dus oké. Daaraan zal het niet liggen. Ze willen de ander alleen heel erg graag overtuigen van iets wat zij heel erg belangrijk vinden. Zo belangrijk dat alles ervoor mag wijken. Zelfs het luisteren naar anderen is minder belangrijk dan hun boodschap.

En daar zit het punt volgens mij. Je kunt mensen niet overtuigen. Mensen kunnen alleen zichzelf overtuigen. Mensen kunnen zichzelf alleen overtuigen als ze zelf tot een inzicht komen. Pas dan zijn ze bereid om hun overtuiging aan te passen. Het geven van een ander inzicht lukt m.i. alleen door het stellen van een open vraag, waardoor de ander zelf gaat nadenken. Door zelf nadenken krijg je zelf een ander inzicht en pas je zelf je overtuiging aan.

Goed. Dan hebben we dus mensen die iets heel belangrijk vinden en van strategie mogen switchen. Niet meer zenden en drammen, maar open vragen stellen en inzicht geven. Gaat dat wel lukken?

Dat is afhankelijk van de kracht van deze persoon.
Als die zich vereenzelvigt met zijn onderwerp is hij waarschijnlijk niet in staat om te veranderen. Hij is immers zijn onderwerp en zijn onderwerp is belangrijk. Een andere strategie is dan bedreigend voor zijn zelfbeeld.

Als de persoon zich echter los kan zien van zijn onderwerp is er hoop. Als deze persoon zichzelf in dienst kan stellen van zijn onderwerp, zichzelf wegcijferend, omdat zijn onderwerp belangrijker is en hij de deugd van de nederigheid leert kennen, dan is hij in staat om zijn strategie te veranderen. Dan kan hij leiderschap over zijn eigen gedrag tonen. Dan gaat het niet meer om "zenden" maar om "inzicht geven". Niet meer om "gelijk hebben" maar om "richting geven".

Met deze deugd van nederigheid komt wijsheid en erkenning in plaats van afwijzing en eenzaamheid. Zou dat een voldoende lonkend perspectief zijn?

De meeste mensen lukt het veranderen van hun gedragsstrategie niet alleen. Daarom gaan ze vaak naar een coach.

Wil jij ook leiderschap over je eigen gedrag nemen? Dan is het verstandig om een OOM-de Zoete® gecertificeerde coach te benaderen, zodat je weet dat je kwaliteit en resultaat krijgt bij jouw veranderingsproces. Neem contact op  via de website www.oom-deZoete.nl

 
 

Categorie Organisatie Advies