Instemmingsrecht pensioen in aankomst

50367047_s, instemmingsrecht pensioen
Veel pensioenuitvoerders en ook werkgevers en hebben in het verleden misbruik gemaakt van een gat in de WOR.  Veel pensioenregelingen zijn versoberd omdat in de overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder verslechteringen van het pensioen zijn overeengekomen, zonder dat deze verslechteringen instemmingsplichtig waren.

De OR ging wel over het pensioenreglement (voor zover er geen Ondernemingspensioenfonds was), maar niet over zaken die waren vastgelegd in de overeenkomst tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever.

Zo konden werkgever en pensioenuitvoerder veranderingen aanbrengen in het winstdelingssysteem en de financieringswijze. Zaken die het uiteindelijke pensioen van de medewerkers (negatief) kunnen beïnvloeden.

 

Lacune in medezeggenschap.

Na een uitgebreide rapportage door de SER en een enquête onder belanghebbenden (meer dan 100 reacties) heeft de Staatssecretaris De Kamer geschreven de voorstellen zoveel mogelijk over te nemen. De voorgenomen ingangsdatum van de aanpassing (1 januari 2016) van de WOR is niet gehaald, maar einde vorig jaar is wel het Wetsvoorstel (link: klik hier)  ingediend.

 

Verandering: instemming over wijziging pensioenovereenkomst ipv pensioenreglement

In het kort: als de werkgever een verandering wil doorvoeren die het pensioenniveau van de medewerkers kan raken is instemmingsrecht aan de orde.

Uitzondering: pensioenregelingen die middels een Cao tot stand zijn gekomen (verplicht gesteld Bpf).

 

Conclusie en tips voor de Ondernemingsraad:

Voorgestelde verandering van het niveau van de pensioenregelingen worden instemmingsplichtig (behalve bij een verplicht Bpf);

  • Probeer zoveel mogelijk samen met de werkgever op te trekken als er een voornemen is om de pensioenregeling te gaan veranderen en/of als het contract met de pensioenuitvoerder gaat aflopen. (Het komt zelden voor dat een pensioencontract ongewijzigd wordt voortgezet door de pensioenuitvoerder of dat een andere pensioenuitvoerder gelijke voorwaarden hanteert dan de bestaande pensioenuitvoerder);
  • Overweeg een in-company workshop pensioen voor de Ondernemingsraad. In een halve dag is uw OR bijgepraat over pensioen en uw pensioenregeling.

 
 
 
Categorie Financieel Advies