Inleiding

De helft van de NVVK-leden (NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening) meldt, dat er in 2015 een toename is van het aantal ZZP’ers, dat een verzoek doet om schuldhulpverlening. Dit is overigens een trend die al enkele jaren zichtbaar is en die mede is te verklaren door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Voor de ZZP’ers in het bijzonder heeft het CBS vastgesteld dat het een groeiende groep is (12% van de beroepsbevolking) en dat hun inkomen vaak aanzienlijk lager ligt dan die van werknemers (gemiddeld 10% lager). Schuldhulpverlening aan Ondernemers is een vak apart. De schuldhulpverlener moet rekening houden met aanvullende eisen en randvoorwaarden en met aanvullende wettelijke bepalingen. (bron: het jaarverslag 2015 van de NVVK)

Een gewaardeerde collega aan het woord: Ido van der Gragt, voorzitter landelijke Coöperatie Oxyz

Hoe ziet jullie doelgroep eruit?

“Wij doen sinds 2004 aan schuldhulpverlening voor ondernemers. Voorheen gecombineerd met particulieren, maar vanaf 2012 alleen nog voor zelfstandigen. Het overgrote deel bestaat uit ZZP’ers. Problemen hebben vaak te maken met een scheve verhouding tussen de omzet en de uitgaven. Het aantal ondernemers dat dit combineert met een baan in loondienst neemt toe. De gemiddelde schuldenlast voor de groep ZZP´ers ligt bij onze klanten rond de 90.000 euro.”

Hoe zetten jullie erop in?

“Eerst moet een stabiele situatie gecreëerd worden. Tijdens dat proces bepalen we de levensvatbaarheid van de onderneming en de ondernemingszin van de ondernemer. De insteek is het voorkomen van kapitaalvernietiging. Een onderneming die voortgezet kan worden is meer waard dan één die gedwongen wordt tot staken.”

Wat levert het op?

“Als de ondernemer met zijn onderneming door kan, dan levert dat alle partijen iets op. Het gezin van de ondernemer, de klanten, eventuele werknemers en niet in de laatste plaats de schuldeisers die hun vordering niet of moeilijk betaald krijgen. Vaker zien wij dat de leverancier weer gaat leveren of dat de huurbaas blijft verhuren.”

 
O X Y Z Schuldhulpverlening

OxyzOorsprong 2016Omzetten! ?
OXYZ zet uw bedrijf om!
Oxyz zet uw financiële prive situatie om!
Oxyz zet uw toekomst om!

OXYZ een Coöperatie zonder winstoogmerk waarin Schuldhulpverleners , Accountants
en Fiscalisten samenwerken.

ONS MOTTO
Niet langer omkijken naar de oude schuldenlast en deurwaarders. We parkeren de totale schuldenlast en werken aan omzetstijging, een positief bedrijfsresultaat en financiële rust. U kunt uw rekeningen betalen en zult weer rustig slapen. Ondernemen met plezier: daar bent u het liefst mee bezig!

BEGIN BIJ DE OORSPRONG
Onze nulmeting maakt de schuldenlast van uw bedrijf en privésituatie inZichtelijk. We maken
samen een analYse van uw bedrijf; eXit met “het oude zeer”: eXit met het verleden.
Oxyz zet uw Oorspronkelijke situatie om naar een positief uitzicht op resultaat. Met andere
woorden: Zuurstof voor uw bedrijf. Dat wilt u toch ook!

OXYZ zet uw toekomst om!