shutterstock_127483013Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door?

Wanneer het verzuim medisch is, dan moet je medewerker naar de bedrijfsarts. Maar wat nou als het psychisch is, wat doe je dan nog zelf en wanneer verwijs je door?

Dit hangt af van de oorzaken van de psychische klachten. Ligt de oorzaak voornamelijk op het werk? Dat is mooi, want dit ligt vaak binnen je beïnvloedingssfeer.

Ligt het meer in de persoon of in de privé situatie van je medewerker, dan ligt het vaak buiten jouw beïnvloedingssfeer en zul je er een deskundige bij moeten halen of gerichter moeten doorverwijzen.

Merk je dat je er zelf niet uit komt? Ik hanteer vaak de volgende indeling:

  • Is de oorzaak voornamelijk werk gerelateerd? Schakel dan bedrijfsmaatschappelijk werk in, een online cursus of een (online) coach.
  • Is de oorzaak privé gerelateerd? Verwijs dan door naar het algemeen maatschappelijk werk
  • Bij combinaties van werk en privé, kan een bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen voor de juiste doorverwijzing om te werken aan de problemen en om anders met het werk om te gaan, zodat uitval voorkomen kan worden.
  • Is er sprake van en stoornis? Bijvoorbeeld hevige angstklachten, depressie of suïcidale gedachten  schakel dan een (arbeids) psycholoog in. Ga vooral niet teveel tijd steken in het bespreken van alle problemen, dit is een bodemloze put wat je als werkgever veel tijd kost en niet meer van af komt. Laat dat over aan professionals.

En wat kun je nog meer doen? In een eerder blog hoe je psychische klachten bespreekbaar maakt bij je medewerker.

Vaak zie ik dat leidinggevenden veel te veel zelf voor maatschappelijk werker spelen. Dit moet je echt niet willen! Ik snap dat je vanuit betrokkenheid wil weten waar je medewerker tegenaan loopt maar hoe meer je van de persoonlijke problemen van een medewerker af weet, hoe moeilijker het wordt om er weer van af te komen!

shutterstock_133073966En je kunt er als leidinggevende niets mee. Vaak voelt de medewerker zich namelijk 'verplicht' naar jou om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Voor je het weet heb je update gesprekken van drie kwartier wat die ten koste gaan van het werkproces!!!! En dit draagt niets bij, want je hebt vaak niet de juiste tools om iemand echt te kunnen helpen of gericht door te kunnen verwijzen. Laat dat dan ook over aan iemand die er voor uitgerust is, en ook niet geheel onbelangrijk, er tegen kan. Houd je werk vooral leuk en steek je tijd in de mensen die in de flow zitten en geef je medewerkers die niet in de flow zitten de juiste tools om met de problemen aan de slag te gaan of verwijs ze door. Juist dat is goed zorgen voor je medewerkers.

www.actiefaanhetwerk.nl

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies