Melkveehouders die willen stoppen kunnen zich niet meer aanmelden voor de eerste tranche van de subsidieregeling beëindiging melkveehouderij, ook wel stoppersregeling genoemd. De regeling met een budget van € 12.000.000,-- was op 20 februari opengesteld. De eerste dag werd er al voor een dusdanig aantal dieren ingetekend dat het budget te gering is om alle aanvragen te kunnen honoreren. RvO gaat nu door middel van loting bepalen welke melkveehouders gebruik kunnen maken van de eerste tranche van de stoppersregeling.

Later in het jaar volgen er nog een tweede en een derde tranche van de stoppersregeling. De data en budgetten hiervan zijn nog niet bekend. RvO maakt deze uiterlijk twee weken voor de openstelling van deze tranches bekend. De bedragen per dier zullen in de volgende tranches lager zijn dan in de nu afgeslote eerste tranche.
 
Stoppersregeling melkveehouderij

 

 
Categorie Financieel Advies