Massaal bezwaar aangewezen voor bezwaren tegen btw privégebruik auto. In de afgelopen vijf jaar is er circa twee miljoen keer bezwaar gemaakt door ondernemers tegen de btw die ze moeten betalen voor het gebruiken van de zakelijke auto in privésituaties. De bezwaren zijn nu door de Belastingdienst aangewezen als massaal bezwaar.

Gevolgen Een massaal bezwaar kan plaatsvinden als bij een groot aantal bezwaarschriften dezelfde rechtsvraag speelt. Dit betekent dat dat de Belastingdienst de zaken niet meer individueel zal behandelen. Nadat de Hoge Raad binnenkort uitspraak doet over een aantal lopende aken zal de Belastingdienst binnen zes weken een besluit moeten nemen over alle zaken die onder het massaal bezwaar vallen. De beslissing zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant en op de website van de Fiscus.

Voorwaarden Het aangetekende bezwaar valt onder het massaal bezwaar als het voldoet aan alle volgende twee voorwaarden:

  • Het gaat in het bezwaar om één of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt.
  • Het bezwaar is uiterlijk gemaakt op de dag vóór de dag waarop de Belastingdienst de beslissing neemt.
  • Het bezwaar is op tijd gemaakt.
  • De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan op het bezwaar.

Bron: Nextens

 
Categorie Financieel Advies