De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een Cao algemeen verbindend verklaren (1) als er een representatieve vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers hierom vragen.

Alle werknemers en werkgevers in een bedrijfstak moeten dan verplicht de overeengekomen arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers aanbieden. Ook individuele bedrijven kunnen deze bindende afspraak maken.

Als de werkgever de arbeidsvoorwaarden wil veranderen moeten de werknemers instemmen met de verandering. Ook als er een Ondernemingsraad is. Het grote voordeel van een Cao is dat werknemers niet individueel hoeven in te stemmen met een verandering van de arbeidsvoorwaarden.

 

Minimum Cao

De meeste Cao’s zijn minimum Cao’s. Voor een bedrijfstak of een bedrijf wordt een minimum (aanpassing van) het arbeidsvoorwaardenpakket afgesproken. Het valt ons op dat boven het afgesproken minimum niet veel gedaan wordt en dit geldt zeker voor pensioenregelingen. Maar als het bedrijf het goed gaat, zou toch ook boven de Cao wat gedaan kunnen worden? Zeker omdat veel werknemers de afgelopen jaren al veel ingeleverd hebben. Zeker wat betreft de pensioenen.

 

Aanpassing pensioen boven de Cao afspraken

Met het steeds later ingaan van de pensioendatum en de wens van veel werknemers om eerder te kunnen (of moeten) stoppen met werken zou ook bij een Cao stilgestaan kunnen worden of jouw bedrijf niet wat meer zou kunnen doen dan het minimum.

Met het verstrijken van de jaren zal de druk op het pensioenstelsel toenemen.  Steeds meer werknemers raken nu al arbeidsongeschikt en een op de vijf ouderen heeft financiële problemen.

Ook voor de werksfeer is in het bedrijf of de afdeling het goed dat werknemers kunnen stoppen op het moment dat dit voor hen en de werkgever een goed moment is.

Een goed gevulde pensioenpot is voor veel werknemers een vereiste en de meeste pensioenregelingen ook de middels een Cao verplicht gestelde pensioenregelingen laten voldoende ruimte voor aanvulling.