financiële positieZzp’ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Ze vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp’ers evenwichtig wordt gevoerd. Maar liefst negen op de tien zzp’ers wil zelfstandig zijn en niet in loondienst.

Wet-DBA

Het onderzoek toont aan dat zzp’ers zeer tevreden zijn en bewust voor het ondernemerschap hebben gekozen. Het is nu de taak van het nieuwe kabinet om te zorgen dat de discussie over zzp’ers evenwichtig wordt gevoerd. Bovenal is het daarbij zaak dat, na het debacle met de Wet-DBA, opdrachten zonder onzekerheid voor opdrachtgevers bij een zzp’er terecht komt. Hierbij zijn economie en zelfstandigen gebaat.

Zeer tevreden over hun werk

Maar liefst 81 procent van de zzp’ers geeft aan zeer tevreden te zijn over zijn/haar werk. Dit blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zzp’ers ervaren daarnaast minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten. Verder zijn ze meer bevlogen en willen ze pas op latere leeftijd  met pensioen dan werknemers.

Pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de praktijk blijken de veel genoemde kwetsbaarheden mee te vallen. Zo geeft driekwart van de zzp’ers aan maatregelen te hebben getroffen om het inkomensverlies na het pensioen te compenseren. Dit vindt plaats door sparen of beleggen, door te investeren in de eigen woning of door zich aan te sluiten bij een pensioenfonds.