Zelfstandige OndernemersStaatssecretaris Jetta Klijnsma riep in een interview met het Financiële Dagblad het volgende kabinet op om verplichte pensioendeelname in te stellen voor zelfstandige ondernemers. Dit in tegenstelling tot de wensen van de zelfstandigen zelf, die de regie over hun geld graag zelf in de hand houden.

Zelfstandige ondernemers willen touwtjes in eigen handen

Zelfstandigen geven aan zich liever op eigen wijze te willen indekken tegen toekomstige  inkomensrisico’s. Zo blijkt uit recent onderzoek van TNO/CBS. Slechts een op de vier geeft aan zich nog niet te hebben verdiept in deze risico’s. Het merendeel heeft op eigen wijze iets geregeld of heeft voorheen als werknemer pensioenrechten opgebouwd. De voornaamste reden om een eigen buffer te willen opbouwen, zit hem in het feit dat ze naast de oudedagsvoorziening ook rekening moeten houden met andere risico’s.

Eigen inzicht

Ondernemers willen graag zelf grip hebben op hun toekomstplannen, omdat zij onder andere rekening moeten houden met bijvoorbeeld noodzakelijke scholing, het tijdelijk ontbreken van opdrachten, ziekteperioden en een oudedagsvoorziening. Zelfstandigen moeten de mogelijkheid krijgen om een eigen reserve op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden. Ze moeten daarbij niet gehinderd worden door de jaarlijkse vermogensrendementsheffing, want dat tast de opbouw van de reserve aan aldus ZZP-Nederland.

Bron: ZZP-Nederland