Schulden in de administratie komen vaak voor, en zijn doorgaans goed op te lossen. Het is wel mogelijk dat je met andere mensen samenwerkt en dat je verantwoordelijk wordt gesteld voor alle schulden! Dat heet “hoofdelijke aansprakelijkheid”. Je kunt in dit artikel lezen wat het precies betekent, en hoe je dit soort problemen kunt voorkomen in jouw administratie.

Wat houdt hoofdelijk aansprakelijk in?

hoofdelijke aansprakelijkheidAls er in de administratie schulden voorkomen die je met andere mensen bent aangegaan zul je in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Dit betekent dat iedere schuldenaar mogelijk voor de volledige schuld aangesproken wordt. Indien deze bepaling niet in het contract wordt opgenomen ben je slechts aansprakelijk voor een gelijk deel van de schuld. Stel dat er vier personen zijn die gezamenlijk 10.000 euro lenen en er is geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, in dat geval hoef je nooit meer dan 2500 euro te betalen. In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid is het mogelijk dat je voor de volle 10.000 euro aansprakelijk wordt gesteld. Zorg dat je dit soort problemen voorkomt in jouw administratie.

Laat je adviseren door je financieel professional, neem vandaag nog contact op.

Wanneer komt hoofdelijke aansprakelijkheid ter sprake?

Meestal zal er in de algemene voorwaarden van een contract die je samen met partners afsluit een clausule voor hoofdelijke aansprakelijkheid worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld een huurcontract zijn, een leasecontract of een kredietovereenkomst. In het geval dat je samen met een zakenpartner een contract afsluit, en deze persoon komt financieel in de problemen, bestaat de kans dat je zelf voor het volledige bedrag aansprakelijk wordt gesteld. Let er dus in jouw administratie mee op dat je niet zomaar gezamenlijke contracten afsluit met zakelijke partners op basis van hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer je twijfels hebt over de kredietwaardigheid van die partner.

In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid heb je te maken met zowel de mededebiteur als met de schuldeiser. Bij de zakelijke partners onderling bestaat er de bijdrageplicht. In het geval dat jij de volledige som moet betalen kun je alsnog een gelijkwaardig deel opeisen van jouw mededebiteur. Dit noemen we in juridische termen “subrogatie” ofwel “regres”.

Hoe gaat de bijdrageplicht in zijn werk?

De twee partners Arend en Berend gaan naar de bank om samen een lening van 10.000 euro af te sluiten. Er staat zoals gewoonlijk dat er hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing is, dit komt netjes in de administratie te staan. Helaas krijgen Arend en Berend ruzie met elkaar en Arend stapt zelf naar de bank om een deal te maken en 2500 euro te voldoen met finale kwijting. De bank stapt vervolgens naar Berend om het resterende bedrag van 7500 te vorderen. De bank zal geen geld meer ontvangen van Arend dus Berend moet voor de resterende 7500 euro opdraaien, hij is immers hoofdelijk aansprakelijk. Toch is het verhaal nog niet ten einde.

Ongeacht de overeenkomst van Arend met de bank, zijn beide personen ieder voor de helft aansprakelijk voor het bedrag. Dat betekent dat Berend nog steeds recht heeft op 2500 euro van Arend. De bank is niet meer relevant in deze, die kan gewoon het uitstaande bedrag van Berend eisen. Wanneer Berend vooraf had gezegd de schuld op zich te nemen was het anders geweest, maar Arend kan dit niet zomaar alleen regelen.

Voorkom probleemsituaties als deze in de administratie, door navraag bij jouw belastingadviseur wanneer je met dergelijke kwesties zit.
 
 
 
 
Categorie Financieel Advies