Richard Kuipers - CFO Capabel

Richard Kuipers - CFO Capabel

In 2018 wijzigt de sociale wetgeving, waardoor er behoorlijk wat verandert voor u als werkgever. Anticipeert u niet tijdig op deze wijzigingen, dan loopt u het risico veel geld te verliezen aan te hoge premieafdrachten. Hoog tijd om de controle op uw sociale afdrachten actief op te pakken en aan te scherpen. Richard Kuipers, partner van CFO Capabel, licht toe waarom scherper controleren op uw sociale afdrachten u veel geld kan opleveren.

93% van de werkgevers loopt premievoordelen mis. U ook?

Hebt u uw sociale afdrachten goed op orde? Weet u voor welke premievoordelen u als werkgever in aanmerking komt? Mooi, dan hebt u het goed voor elkaar.

Toch kan het zinvol zijn om uw sociale afdrachten nog eens goed onder de loep te nemen. In de praktijk blijkt namelijk dat maar liefst 93% van de werkgevers premievoordelen misloopt waar zij wel recht op hebben. Ongemerkt hebben bedrijven vaak mensen in dienst die voor een premievoordeel in aanmerking komen. Deze cruciale informatie over werknemers wordt echter onvoldoende geborgd, waardoor er al snel een onvolledige salarisadministratie ontstaat, met onjuiste loonaangiften en dus ook onjuiste premieberekeningen in de beschikkingen van de Belastingdienst. Maak daarom altijd een gedegen inventarisatie van uw nieuwe werknemers.

Wetswijzigingen 2018 vragen om strak georganiseerde aanpak

Een inventarisatie bij indiensttreding is bij lange na niet voldoende. De sociale wetgeving is door de vele wetswijzigingen zeer veranderlijk en complex geworden. Om deze regelgeving correct toe te passen en zoveel mogelijk in uw voordeel gebruiken, is het noodzakelijk uw kennis voortdurend up-to-date te houden. Een bijna onmogelijke opgave voor u als ondernemer!

Bovendien vragen de wetswijzigingen in 2018 om een slimme en strak georganiseerde aanpak van uw controles. De aanvraagperiode voor een premievoordeel wordt namelijk verkort naar drie maanden. Dit legt een grote druk op de organisatie: een nieuwe werknemer is immers pas na twee maanden verplicht openheid te geven over een eventueel ziekteverleden. Om te hoge premieafdrachten te voorkomen moet u daarna binnen één maand alle onderbouwing voor uw aanvraag verzamelen bij de juiste instanties en vervolgens als een haas de aanvraag voor het premievoordeel indienen. Aangezien dit bureaucratische proces over het algemeen zo’n 6 tot 8 weken in beslag neemt, is het nog maar de vraag of u dat gaat redden.

Zo voorkomt u dat u premievoordelen misloopt

CFO Capabel en haar samenwerkingspartner VCSW bieden u de kennis, tijd en capaciteit om deze zaken binnen uw bedrijf tijdig op orde te krijgen. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van uw premievoordelen en het organiseren en controleren van uw sociale afdrachten. Zodat u geen voordelen misloopt en daardoor te veel geld verliest.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • een grondige inventarisatie van uw personeelsadministratie en salarisadministratie
  • maandelijkse controles op uw mutaties en sociale afdrachten
  • diverse andere controles, waaronder de controle van uw jaarlijkse beschikkingen en de LIV-monitor.

Wilt u weten hoe u uw salarisadministratie en sociale afdrachten kunt optimaliseren en borgen? En wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Richard Kuipers.

 
 
 
 
Categorie Financieel Advies