Het is prachtig om kinderen op te voeden, het kost wel behoorlijk veel geld. Van de geboorte tot aan de studie moet je als ouders continu kosten maken. Om de uitgaven wat te drukken, en ook jouw kinderen kennis te laten maken met het ondernemerschap, kun je studerende kinderen op de loonlijst van de BV zetten en opnemen in de financiële administratie. Hiermee zal het salaris dat het kind ontvangt een aftrekpost worden voor de BV. Het is daarnaast ook mogelijk de studiekosten voor de BV onbelast te vergoeden en deze in de administratie als aftrekbare kostenpost op te voeren.
Loon uitkeren aan studerend kind
Wanneer jouw BV een salaris uitbetaalt is dit bedrag aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Daarmee worden de kosten voor de ouders gedrukt, met dank aan de fiscus. Je zou ook een bescheiden auto vanuit de BV beschikbaar kunnen stellen aan je kinderen. Bij dit soort voertuigen ligt de fiscale bijtelling in de administratie van de zaak niet erg hoog.

Over auto’s gesproken, wist je dat OAMKB een gratis ebook heeft met tips over voertuigen voor ondernemers? Je kunt dit ebook direct downloaden
Laat de kinderen werken in het bedrijf
Je kunt jouw kinderen op de loonlijst zetten, maar wanneer ze verder geen activiteiten ten gunste van de onderneming uitvoeren kan de belastinginspecteur daar zijn of haar vraagtekens bij zetten. Wanneer je kunt aantonen dat jouw kinderen werkzaamheden uitvoeren binnen het bedrijf bepaal je als BV de hoogte van het salaris. Je moet daarbij wel een redelijke vergoeding stellen die zakelijk te verantwoorden is. Vraag advies aan de financieel professional.
Het kind kan ook een T-Biljet invullen
Wanneer er kinderen in de administratie op de loonlijst staan wordt er over het salaris ook loonheffing berekend. Jouw kinderen kunnen dit terugvragen bij de Belastingdienst door een T-Biljet in te vullen die je via de website van de Belastingdienst kunt opvragen.

Studiekosten in de administratie
Het is ook mogelijk om de studiekosten van het kind te vergoeden. Om hiervan gebruik te maken zal het kind een beroepsopleiding moeten volgen, dit kan een MBO of HBO opleiding zijn. Het is overigens niet verplicht dat deze studie ook bevorderlijk is voor het bedrijf. Er hoeft geen direct verband te bestaan tussen de activiteiten van de onderneming, en de aard van de studie. Wanneer er studiefinanciering wordt uitgekeerd moet daar wel rekening mee worden gehouden, controleer dit in de administratie.
Onbelast studiekosten vergoeden
De studiekosten die direct gerelateerd zijn aan de studie mogen vanuit de BV ook onbelast vergoed worden. Onder deze kosten verstaan we uitgaves als het collegegeld, kosten voor tentamens en examens, het studiemateriaal, excursies, studiereizen, een computer en dergelijke kosten. De vergoeding voor de studiekosten is volledig aftrekbaar voor de BV, en daarnaast is de vergoeding onbelast voor het kind.
Salarisadministratie voor de BV
Het spreekt voor zich dat de administratie goed op orde moet zijn. Zorg er binnen de personeelsadministratie voor dat er wordt voldaan aan de identificatieplicht, en dat er een loonbelastingverklaring in het systeem staat. Wanneer de administratie wordt gecontroleerd wil je geen “losse eindjes” hebben waar een belastinginspecteur over zal vallen.

Door jouw kinderen op te nemen in de boekhouding van de BV bespaar je als onderneming kosten, en je kunt jouw kinderen op een goede wijze ondersteunen. Maak vandaag nog een afspraak met de financieel professional.