mkbHet Nederlandse midden- en kleinbedrijf kijkt positief naar de toekomst. Men verwacht dat de omzet en winst zullen blijven stijven in 2018. Ook geven ondernemers aan een flinke groeispurt te verwachten, blijkt uit twee aparte onderzoeken van accountantsorganisatie SRA en het Financiële Dagblad (FD).

Omzet en winst trekken verder aan

De omzet trekt in de komende twaalf maanden naar verwachting verder aan. Per saldo met 10,1%, versus 7,2% een jaar eerder. Dat schrijft het SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen‘, gebaseerd op een cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase en op recent onderzoek onder 645 ondernemers. De omzetgroei in 2018 zal autonoom zijn, dat wil zeggen dat er geen overnames aan ten grondslag liggen. De winstverwachtingen voor de komende twaalf maanden zijn verder gestegen, volgens de SRA, maar blijven wel weer iets achter bij de verwachte omzetontwikkeling. Dit komt deels doordat bedrijven meer denken te gaan investeren.

Tekort aan gekwalificeerd personeel

Veel ondernemers maken zich zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het vinden van geschikt personeel wordt door vrijwel alle mkb-bedrijven genoemd als risicofactor. Uit beide onderzoeken blijkt dat het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel de grootste bedreiging van 2018 zal zijn.

Externe financieringen

Ondernemers binnen het SRA-onderzoek verwachten dat de behoefte aan externe financiering in 2018 per saldo behoorlijk zal toenemen (+3,5%, versus +0,2% een jaar eerder). Daarnaast blijkt dat de banken de belangrijkste financier zijn, gevolgd door leasemaatschappijen. Met name de banken geven volgens SRA-leden aan weinig interesse te hebben in kredietverstrekking aan deze microbedrijven vanwege het lagere bedrag en de hogere risicoperceptie.

Positie van de accountant

Accountants spelen volgens SRA-voorzitter Paul Dinkgreve een belangrijke rol bij het financieringsproces: ‘Zij kunnen bedrijven begeleiden en de kredietaanvraag veel sneller naar een hoger niveau helpen tillen. Financieren is nu eenmaal maatwerk, daar moet iedereen – ook de overheid – van doordrongen zijn.’

Bron: Nextens

 
Categorie Financieel Advies