Schuldhulp en het regeerakkoord

Dat er veel speelt in de wereld van de schuldhulp is ook onze regering niet ontgaan. Zo is in het regeerakkoord van 2017 aandacht besteed aan dit onderwerp.

“Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen.” (Regeerakkoord 2017 pag. 27)

Klinkt goed tot zover!

Doelstellingen regeerakkoord

De regering heeft een aantal doelstellingen opgezet. De verbeterpunten zijn:

  • De toegang tot schuldhulp verbeteren en de wachttijden verkorten.
  • Betere samenwerking met andere partijen om het oplopen van schulden te voorkomen.
  • Uit huis plaatsing voorkomen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.
  • Ruimte aan gemeenten geven om te experimenteren met vernieuwde aanpakken en maatwerk.

Ook hier kan  OXYZ zich in vinden.

Om de doelstellingen te behalen worden onder andere de betalingsregelingen aan de overheid als schuldeiser uitgebreid. Tevens worden de incassobureaus die voldoen aan eisen van bedrijfsvoering en opleiding in een register opgenomen. Gaat een incassobureau te vaak de fout in, dan wordt deze beboet en verliest de registratie. Ook zal het kabinet extra middelen beschikbaar stellen om schulden te voorkomen.

Ondernemen en schuldhulp

Dan komen we aan bij de zelfstandig ondernemers. Erkend wordt dat zelfstandigen een belangrijke positie vervullen op de arbeidsmarkt. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zal vervangen worden aangezien deze voor te veel onduidelijkheid zorgt waardoor de ondernemers zijn geraakt. De nieuwe wet moet de zelfstandige meer zekerheid bieden.

Zowel aan ondernemen als aan schuldhulp wordt er aandacht in het regeerakkoord. Er wordt echter geen enkele link gelegd tussen schuldhulp en ondernemen. Het grootste deel van de Nederlandse ondernemers vallen onder een categorie die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden.

Op het moment dat er bij deze ondernemers schulden ontstaan komt dit niet alleen op het bordje van de ondernemer maar ook bij die van de partner en kinderen! Oxyz vind het dan ook een gemiste kans dat de nieuwe coalitie geen aandacht besteed aan deze doelgroep. Ondernemers zijn mensen die problemen graag zelfstandig oplossen. Deze groep wordt door gemeenten veelal geadviseerd om het bedrijf op te heffen en alle spullen te verkopen op het moment dat de BBZ geen mogelijkheid is. Erg jammer en zonde van kapitaal, middelen en arbeidsplekken.
 

Oxyz schuldhulpverlening voor ondernemers

Oxyz Kampen - Martijn Tromp

OXYZ is er voor alle ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! We hopen dan ook dat de coalitie ook serieus gaat kijken naar mogelijkheden voor schuldhulpverlening aan ondernemers.

 

 
 
Categorie Financieel Advies