Herman de Neef, auteur, filosoof, ondernemer en coach de mens centraalAls filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding. Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in om tot meer inzicht en begrip van de gevolgen van autisme op het leven te komen. Deze gevolgen zijn er vaak levensbreed, levenslang en levensdiep, ofwel tot op existentieel niveau. Onderzoek en verdieping in de existentiële gevolgen dragen daarom structureel bij aan meer inzicht en begrip.

De mens centraal; Isoleer het probleem en pak het gericht aan.

De mens centraal. Wij denken dat onze belangrijkste inzet moet zijn om het probleem op te lossen. Daarna kan de cliënt weer verder met zijn leven. Deze denkwijze sluit prima aan bij een medische manier van denken: isoleer het probleem en pak het gericht aan.

Zo werkt het echter niet bij vele psychische beperkingen

Zo werkt het echter niet bij vele psychische beperkingen. Deze raken namelijk veelal het diepe besef van de eigen autonome mens als onafhankelijk denkend wezen. Het besef dat je door een psychisch probleem niet zelfstandig vorm, inhoud en richting aan het leven kunt geven werkt door tot op een existentieel niveau.

Bij een lichamelijke ziekte kan, hoe vervelend deze ook is, de menselijke psyche nog 100% functioneren als zelfdenkend en autonoom wezen.

Autisme, schizofrenie, dementie echter doen ook iets in de psyche zelf en is onderdeel van je manier van denken en waarnemen.

Wat betekent de beperking voor iemands leven

De vraag wat betekent de beperking voor iemands leven? Hoe staat iemand in het leven en hier verder vorm aan geeft. Deze vraag moet uitgangspunt van ons denken en werken worden.
Daarmee is er aandacht voor de onderliggende existentiële besef dat iemand door zijn beperking niet het vanzelfsprekende leven kan leven, zoals we allen wensen.

Existentiële besef

Als we eenmaal hier aandacht voor hebben en deze existentiële besef en pijn uitgangspunt maken van ons denken en werken staat de cliënt centraal.

Kijk voor meer informatie op onze site

 

 
Categorie Organisatie Advies