"We gaan voor een eenvoudige website, waarop we willen laten zien wat  ons interesseert", zeggen respondenten in mijn onderzoek naar websites voor zakelijke dienstverleners.

Helaas. Want ik ben ervan overtuigd dat je websitebezoekers vooral willen zien wat hén interesseert. Natuurlijk willen ze ook weten wat je bureau doet en zo, maar je doelgroep moet centraal staan in je website. Weinig bureaus of zelfs communicatiedeskundigen denken zo na over hun websites voor zakelijke diensverleners.

Ik nam 61 interviews af voor mijn onderzoek naar websites voor zakelijke dienstverleners. Daar vroeg ik op welke doelgroep men zicht richtte. Daarnaast heb ik gevraagd of de website is ingericht voor oude, huidige of nieuwe klanten. Eerst maakte ik onderscheid tussen huidige klanten, waar je op dit moment een project hebt lopen, en oude klanten, waarvoor je al enige tijd niet meer hebt gewerkt. De branche herkent dit onderscheid niet. Een klant is een klant en komt vaak ook weer terug, of dat nou een paar maanden duurt of een paar jaar.

Veel bureaus zeggen dat ze niet verwachten dat een mogelijke opdrachtgever via googelen op hun site komt. Toch zegt 80% van de geïnterviewde bureaus nieuwe klanten op hun site te verwachten. Wat ik mis, is de aandacht voor de huidige klant op websites voor zakelijke dienstverleners. Het kost veel tijd, geld en energie om nieuwe opdrachtgevers te werven. Je klanten vertrouwen je al. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat je er nog bent en wat je nog meer in huis hebt.

Vasthouden en werven

Twintig van de 61 bureaus willen zowel bestaande als nieuwe klanten bereiken met hun website. Dat varieert. Er zijn bureaus die er eigenlijk nooit zo over na hebben gedacht en verbaasd antwoorden "Ja, eh, allemaal!". Andere bureaus zetten het onderscheid tussen bekende en nieuwe klanten als een heel bewuste strategie in. Meestal zijn die nieuwe klanten dan nog wel geen klant, maar is er wel al offline contact geweest. 13 bureaus verwachten heel bewust wel conversie van websites voor zakelijke dienstverleners.

"Onze website is online branding en ondersteunt daarmee ons merk. We genereren er ook leads mee."

"We plaatsen er onze visie en strategie en versterken daarmee onze autoriteit op het vakgebied. Met de website maken we fans van klanten en trekken we nieuwe klanten naar ons toe."

"We willen bestaande klanten bewijslast geven dat ze met de juiste partij in zee zijn gegaan. Nieuwe klanten willen we enthousiasmeren, inspireren en informeren. We willen laten zien dat onze mensen capabel zijn en kennis en expertise in huis hebben. We delen daarom veel kennis en cases op de site en organiseren veel gratis of goedkope events. Met social media willen we zoveel mogelijk traffic naar onze website krijgen."

websites voor zakelijke dienstverlening

Bijschrift grafiek: Antwoord van respondenten of ze met de communicatie online huidige (en oude) klanten willen aanspreken, nieuwe klanten, beide of nog iets anders. Verdeeld naar de ambitie om een brochure online te bieden met hun website, vindbaar te zijn met zoekmachines of conversie willen genereren.

Bestaande klanten

10 bureaus richten hun websites voor zakelijke dienstverleners alleen op hun huidige klanten, om het contact te onderhouden. 2 daarvan verwachten desondanks toch conversie van hun website.

"De website is ondersteunend om bestaande klanten te binden of een contact te vervolgen. LinkedIn en Facebook zetten we wel meer in om te werven en te prikkelen."

"Het is met name ons visitekaartje. Een herkenning voor huidige klanten die we een breder palet kunnen laten zien met specifieke producten. Voor een lead is echt een persoonlijk gesprek nodig om te achterhalen wat precies de klantvraag is. Wij leveren namelijk geen standaardproduct."

"Wij willen onze huidige klanten informeren, inspireren en converteren."

"Gevonden worden zou nog beter zijn, maar dat is niet ons doel. We moeten dan concurreren met de grote bureaus."

Twee bureaus willen ook expliciet in contact blijven met hun klanten:

"Oude klanten volgen ons op social media, vinden daar updates van producten en gaan naar de website."

"Oude klanten denken aan ons door ons blog."

Nieuwe klanten werven

29 bureaus hebben de ambitie om voornamelijk nieuwe klanten te bereiken met hun website. 14 daarvan willen ook echt converteren. De definitie daarvan verschilt per respondent, net als die voor 'leads'. Voor de één is het iemand die contact opneemt, voor de ander is het een concrete opdracht waarvoor het bureau een concrete optie is.

"De website werft geen nieuwe klanten, maar ondersteunt ons wel in de acquisitie."

"We krijgen echt leads via het contactformulier of via mensen die informatie opvragen. Soms ook kijken ze eerst op de website voor ze contact opnemen met een van de contactpersonen op de website."

"We hebben de website geoptimaliseerd met zoekwoorden, primair voor nieuwe contacten die willen zien wie we zijn."

"We willen iedere potentieel nieuwe klant een goed beeld geven hoe wij onze dienst zien als oplossing. Het doel is leads binnen te halen voor trainingen en de kennis op de website ondersteunt onze warme acquisitie."

"Onze mailinglijst moet ermee groeien."

Achtergrondinformatie

13 zien hun websites voor zakelijke dienstverleners als achtergrondinformatie. Ze verwijzen er nieuwe klanten naar. Maar niet alle verwachtingen zijn even reëel.

"Onze website is het tweede contact nadat we met mensen in gesprek zijn gegaan. Ons product is te ingewikkeld; dat is niet via een website te verkopen. In het gesprek geven we zoveel informatie, dat kunnen ze terugkijken op de website. Die fungeert als vraagbaak en we zetten er artikelen op over onze projecten."

"Met advertenties willen we nieuwe klanten naar de website trekken; we worden niet uit het niets gevonden."

"Opdrachtgevers kunnen op de website de consultant van hun voorkeur vinden."

Vindbaar, maar geen conversie

2 vinden vindbaarheid belangrijk voor websites voor zakelijke dienstverlening, maar verwachten er geen conversie van.

"Vindbaarheid staat op 1. Verder biedt de website achtergrondinformatie voor mensen met wie ik in gesprek ben en is het een actieve ontmoetingsplaats met Facebook en LinkedIn als satellieten. We willen aandacht genereren en communiceren, onder andere met ons blog."

"Sinds paar maanden zijn we bezig met zichtbaarheid op Twitter en LinkedIn. Het moet ons helpen om ons te profileren. Nieuwe klanten vinden is echt een ontdekkingstocht. De adviesmarkt verandert, we moeten steeds nadenken hoe wij de relatie met klanten moeten vormgeven en zichtbaar blijven. We verwachten er niet veel van als ik heel eerlijk ben, maar je weet niet wat er gebeurt als je het niet doet."

Verantwoordelijk voor websites voor zakelijke dienstverlening?

Vraag nu het hele rapport aan, voor Multiraedt-lezers voor alleen de verzendkosten (4,15 euro) met kortingcode MULTIPOSTZ op https://clinekennisdelen.nl/rapport/.

 
 
Categorie Marketing Advies