privacywetgeving

De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u als bedrijf?

  1. Toestemming Volgens de nieuwe privacywet moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen voor de verkrijging van persoonsgegevens. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Dit geldt voor klantgegevens of gegevens die te maken hebben met abonnementen (zoals e-nieuwsbrieven).
  2. Recht op vergetelheid Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen.
  3. Recht op dataportabiliteit Mensen hebben (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.
  4. Verantwoordingsplicht Een bedrijf moet met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.