Bedrijfsfinanciering met Crowdfunding?

crowdfundingIn gesprekken met ondernemers blijkt dat maar weinig ondernemers de mogelijkheden van Crowdfunding kennen. Er wordt dikwijls gedacht aan projecten met een groot ‘knuffelgehalte’ zoals het inzamelen van geld voor een goed doel. Daarnaast denken veel ondernemers dat Crowdfunding vooral ingezet wordt bij starters.

Maar Crowdfunding is zoveel meer. Voor iedere ondernemer is het verplichte kost om hierover kennis te vergaren. Door de kredietcrisis zagen veel ondernemers hoe afhankelijk ze waren geworden van de banken. Plotsklaps gingen de banken moeilijk doen over de kredietverstrekking. Bij veel ondernemers ging de kredietkraan gewoon dicht. Crowdfunding is 'geboren' tijdens de kredietcrisis als alternatief voor de bankfinanciering. Crowdfunding heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig alternatief voor kredieten van de bank. Crowdfunding duikt in een gat dat banken laten vallen.

" Banken zijn volgens het adviesrapport dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten opstellen terughoudend geworden in het verstrekken van bedrijfskredieten beneden de 250.000 euro "

Wat is Crowdfunding nu eigenlijk?

Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo kapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder bancaire inmenging, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende kapitaal. Om dit te verwerven, biedt hij het project aan op een Crowdfunding platform via het internet. Hier wordt tevens het bedrag vermeld dat gefinancierd moet worden. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel investeerders een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig gaan financieren. Deze kleine investeerders noemt men the crowd: het Engelse woord voor de mensenmassa.

Waarom is juist nu Crowdfunding zo interessant?

Jarenlang hebben de banken een monopolie gehad op het verstrekken van krediet aan ondernemers. Het daarom een echte doorbraak dat een ondernemer via een Crowdfunding platform zijn eigen financiering kan regelen. Dit is uniek en deze vorm van financiering is voor 2010 nog nooit beschikbaar geweest. Maak er dan ook gebruik van, omdat je zo een eigen groep van investeerders opbouwt die geloven in en betrokken zijn bij de onderneming. Daarnaast zijn er duizenden investeerders beschikbaar, die mede door de huidige lage rente en het onzekere beursklimaat graag in echte ondernemers willen investeren. Er is bij Crowdfunding sprake van een win-win situatie.

Crowdfunding past in de tijd waarin wij nu leven.

Wij maken steeds meer gebruik van (sociale) netwerken en het internet. Wij gaan dus steeds meer rechtstreeks zaken doen met elkaar en proberen ook steeds meer zelfvoorzienend te worden. Een mooi voorbeeld is het zelf opwekken van energie. Het zelfstandig regelen van een financiering met een trouwe achterban van investeerders past ook helemaal in dit huidige tijdsbeeld.

Wat is een goede route om te starten met Crowdfunding?

Is een bedrijfsfinanciering nodig?  Overweeg dan om te gaan starten met een Crowdfunding project. Neem contact met ons op en leg het financieringsvraagstuk aan ons voor. Kijk ook eens op onze site Geldvoorelkaar.nl

Daag ons uit om met een goede financieringsoplossing te komen.

Rechtstreeks  contact opnemen gaat het snelst.
Telefoon: 088-6962025.
Mobiel 0622 69 10 69
E-mail: martin.vanalem@geldvoorelkaar.nl

 
 
Categorie Financieel Advies