Recht op vrije dagenOver het werken tijdens feestdagen is er altijd veel onduidelijkheid. Dit brengt veel misverstanden met zich mee. Ook over het salaris tijdens feestdagen is er vaak onduidelijkheid. Heeft een werknemer wel of geen recht op vrije dagen tijdens de feestdagen en hoe zit dat met het salaris? Hieronder treft u een beknopte uitleg.

Wel of geen vrij tijdens feestdagen

Veel werknemers stellen dat zij wettelijk gezien recht hebben om vrij te zijn tijdens feestdagen. Deze stelling klopt niet, want in de wet staat namelijk niets geregeld over welke feestdagen in aanmerking komen voor een vrije dag. Het feit dat de wet niets vermeldt over feestdagen, betekent niet automatisch dat een werknemer geen recht heeft op een vrije dag gedurende een feestdag.

Om te bepalen of een werknemer recht heeft op een vrije dag, moet er gekeken worden in de arbeidsvoorwaarden of, indien van toepassing, de CAO. Wanneer er in de arbeidsvoorwaarden of in de CAO staat opgenomen dat een werknemer vrij heeft op bepaalde feestdagen met behoud van salaris, dan bent u verplicht om de werknemer vrij te verlenen op de desbetreffende feestdag en het salaris door te betalen. U mag dan ook geen vakantiedagen inhouden.

Erkende feestdagen

Soms staat er in de arbeidsvoorwaarden of in de CAO vastgelegd dat een werknemer vrij heeft op erkende feestdagen. Erkende feestdagen zijn feestdagen, die door de overheid als officiƫle feestdag zijn benoemd. U kunt de erkende feestdagen vinden via de volgende link.

Als een werknemer recht heeft op verlof gedurende de erkende feestdagen, mag u de werknemer niet inplannen tijdens de kerstdagen. Als de werknemer vrij wenst op een religieuze feestdag zoals Chanoeka of het Suikerfeest, dan moet de werknemer hiervoor een vakantiedag opnemen.

Wel of geen toeslag

Een ander veelgehoord argument is dat een werknemer recht heeft op een toeslag wanneer hij bijvoorbeeld tijdens kerst werkt. Deze stelling klopt eveneens niet. Ook in dit geval regelt de wet niets over toeslagen tijdens feestdagen en moet er gekeken worden naar hetgeen er in de arbeidsvoorwaarden en/of CAO staat opgenomen.

Er moet dus geconcludeerd worden dat het niet vanzelfsprekend is dat een werknemer recht heeft op een vrije dag tijdens een feestdag. Ook mag er niet zomaar van u verlangd worden dat er een toeslag wordt betaald wanneer er door de werknemer gewerkt wordt op een feestdag. Mocht u twijfelen of de werknemer recht heeft op een vrije dag tijdens een feestdag, dan is het raadzaam om de arbeidsovereenkomst en/of toepasselijk verklaarde CAO nogmaals na te lezen.
 
 
 
Categorie Juridisch Advies